Har funnet 17 Sverdrup-felt

Har funnet 17 Sverdrup-felt

OD's beregninger viser at det vil ligge igjen ca 30 millioner fat olje i de 25 største feltene på sokkelen etter endt produksjon med dagens metoder.

Det tilsvarer 17 felt på størrelse med Johan Sverdrup.
– Det er fortsatt store mengder olje igjen i modne felt, og vi vil bidra til å hente ut denne oljen i mange år fremover. Den gjennomsnittlige utvinningsgraden på norsk sokkel har ligget på rundt 46 prosent. Vi har et ambisiøst mål om å komme opp mot 70 prosent, sa professor Merete Vadla Madland, som leder det nasjonale IOR-senteret, på IOR-konferansen ved Universitet i Stavanger.
300 eksperter samlet seg i Stavanger for en to-dagers konferanse om Increased Oil Recovery (IOR) for å diskutere nye metoder for å øke utvinningsgraden. Hvis industrien lykkes med dette, er gevinsten enorm.

Illustrasjon: norskpetroleum.no

Illustrasjon: norskpetroleum.no

En økning på ett prosentpoeng i den gjennomsnittlige utvinningsgraden fra oljefeltene som er i drift, ville gi om lag 600 millioner ekstra fat olje. Dette er imidlertid volumer som vil kreve betydelig innsats og nye investeringsbeslutninger fra rettighetshaverne i feltene for å få bygget ut.
– At så mange har meldt seg på konferansen, viser at det vi jobber med er viktig. Det viser at industrien ser nødvendigheten i å utvikle nye metoder for å hente ut restoljen, til tross for at oljeprisen er lav, sier Madland.
Vil ikke godta tidlig stenging av felt
Når oljeprisen faller, forsvinner også de økonomiske insentivene til å presse ut de siste dråpene av olje- og gassfelt. Løsningen blir i mange tilfeller å stenge ned produksjonen, heller enn å produsere med tap i påvente av høyere priser.
Men Olje- og energidepartementet er opptatt av å hente ut så mye olje som mulig før kranene skrus igjen.
– Vi vil ikke godta at utbygginger av tidskritiske ressurser utsettes eller at felt stenges ned før man har hentet ut all oljen som det er forsvarlig å utvinne økonomisk, sa konsituert ekspedisjonssjef William Christensen i OED på IOR-konferansen ved Universitetet i Stavanger.
Du kan lese saken i sin helhet på Sysla.no

X