200 dollar per fat er muligTidligere olje- og energiminister (2011-2013) Ola Borten Moe kan se for seg at oljeprisen stiger til nye høyder som funksjon av lavere produksjon. Foto: Halfdan Carstens

200 dollar per fat er mulig

Oljealderen er ikke over, og hvis oljeproduksjonen faller, vil det kunne bli for lite olje, hvorpå prisen kan gå til himmels, mener Ola Borten Moe

Tidligere olje- og enrgiminister Ola Borten Moe tar et oppgjør med miljøbevegelsen som hevder at oljealderen er over.
– Ordskiftet om oljeindustrien er unyansert. Det fremstilles som om en epoke er over, at festlokalet tømmes og sistemann snart må skru av lyset. Men selv om mange har mistet jobben, så er olje og gass fortsatt Norges største næring, og det vil være historisk høye investeteringer de neste fem-seks årene. Miljøbevegelsen tar lav oljepris til inntekt for at oljealderen er over. Jeg mener det er feil, sier Moe til Dagens Næringsliv 24.12.
Poenget underbygges med at «den globale etterspørsel aldri har vært større.»
Det siste er lett å verifisere. I hht. BP Statistical Review of World Energy ble det i 2014 produsert 88,673 millioner fat per dag i snitt, en økning fra 86,579 millioner fat i 2013, og i løpet av de siste ti årene har verdens oljeproduksjon økt med t prosent. Det skal derfor bli interessant å se på 2015-tallene som vil fortelle om lav oljepris speiles i høyere produksjon. De gjenstår også å se om Paris-avtalen vil ha kortsiktig effekt for 2016.
Moe ser også for seg at prisen på olje kan bli himmelhøy om ikke lenge.
– Oljekartellet Opec har sluttet å fungere som kartell og produserer alt hva remmer og tøy kan holde for å skvise oljeproduksjonen i USA.
Men han er også åpen for at det er storpolitiske grunner bak OPECs «frislipp».
– Saudi Arabia er forbannet på Iran, og lav oljepris holder russerne i sjakk. Men etterspørselen stiger og produksjonen faller. Plutselig vil det være for lite olje. Da snakker vi ikke 100 dollar fatet, men kanskje 200 dollar.

X