25.konsesjonsrunde utlyst

25.konsesjonsrunde utlyst

Totalt 136 blokker i Norskehavet og Barentshavet er med i utlysningen.

Det er like mange som regjeringen opprinnelig foreslo og gikk til høring (geo365.no).

Søknadsfrist er satt til tirsdag 23. februar 2021 klokken 12:00. Departementet oppfordrer til å levere i god tid før søknadsfrist.

– Ressursrapport 2020 Leting som nettopp ble lansert, viste at det er store uoppdagede ressurser i alle havområder. I 25. runde vil selskapene få tilgang på areal som hittil ikke har vært tilgjengelig i de årlige TFO-rundene, sier Torgeir Stordal, direktør for leting i Oljedirektoratet.

– I de utlyste områdene er det et bredt spekter av spennende letemodeller som så langt ikke er godt utforsket. Denne konsesjonsrunden bidrar til forutsigbar tilgang på areal for industrien, og til å holde aktivitetsnivået oppe. Vi ser fram til resultatene i årene som kommer, sier Torgeir Stordal.

Flere funn til tross, Norskehavet har så langt vært en skuffelse. Men med tanke på at det er boret få brønner i et område som er like stort som norsk sektor av Nordsjøen, er det fortsatt håp; geo365.no: «25 år uten gjennombrudd»

 

 

X