3 gode grunner

3 gode grunner

Det fornybare samfunnet er ikke rett rundt hjørnet slik mange ønsker å tro.

Debatten om Olje-Norges framtid er inne i et skjevt spor. Media har gitt store oppslag og mye spalteplass til idealister som vokste opp da oljeindustrien var vel etablert, og som har nytt godt av alle fordelene den har gitt i form av inntekter, arbeidsplasser og teknologiutvikling, men som lever i den villfarelse at verden blir et bedre sted, fordi de totale CO2-utslippene blir lavere, bare vi slutter å produsere olje og gass her hjemme.
Resonnementet deres er feil. Av flere grunner.
Norge har absolutt ingen innflytelse på verdens samlede oljeforbruk. Fordi verden «renner over av olje», vil andre land forsyne forbrukerne den dagen Norge reduserer produksjonen. Og faktisk er det presis det som er i ferd med å skje. Norges produksjon har blitt halvert på drøyt 15 år. I samme periode har verdens produksjon økt med mer enn 20 prosent.
Norge produserer olje med lavere utslipp enn de fleste andre land. Norges produksjon gir bare halvparten så store CO2-utslipp som gjennomsnittet i verden. Dermed er det enkelt å snu saken på hodet. Jo mer vi produserer i Norge, jo lavere blir verdens utslipp. Men her vender dessverre oljemotstanderne det døvet øret til.
Norge er en sterk pådriver for å oppnå mer miljøvennlig produksjon. Det gjelder lovverket, og det gjelder utviklingen av ny teknologi for å redusere utslipp som både oljeselskaper ot serviceselskaper står bak. Verden vil derfor tape en pro-aktiv aktør i arbeidet med å redusere utslippene hvis vi lar oljen og gassen ligge.
Heldigvis er det selvsagt utopisk å tro at Norge skal gi opp oljeproduksjonen på norsk sokkel så lenge den gir svært gode inntekter til staten, og i en tid da verden forbruker mer olje enn noen gang før. Det ubestridelige faktum er nemlig at den globale produksjonen øker år for år (!), og den siste prognosen fra IEA tilsier at produksjonen også vil øke i 2017.
Det fornybare samfunnet er ikke rett rundt hjørnet slik mange ønsker å tro.
I denne debatten er det helt avgjørende å skille mellom det å produsere olje og å forbruke olje. Av de totale CO2-utslippene på norsk sokkel kommer bare en liten fraksjon fra produksjonen (<5%). Det aller meste kommer fra forbrenningen andre steder i verden, altså fra forbrukerne, og ikke fra produsentene.
Skal de globale utslippene ned, må forbruket av fossile energi ned. For å oppnå det trengs enda bedre teknologi for framstilling av fornybar energi. I stedet for å bruke tid og krefter på å bekjempe norsk oljevirksomhet, burde alle velmenende heller kjempe for at vi bruker noe av inntektene fra oljevirksomheten på å støtte utviklingen av sol- og vindenergi. Vi kan for eksempel starte med milliardene som regjeringen planlegger å sløse bort på CCS.
Innlegget stod i GEO 07, side 5. Det er skrevet før statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram.

X