3 operatørskap til Lundin

3 operatørskap til Lundin

I forbindelse med den 23. konsesjonsrunden er Lundin tildelt andeler i 5 lisenser i Barentshavet – 3 av disse som operatør.

Dette er en viktig tildeling for oss som selskap, men aller viktigst for olje- og gassindustrien i Norge. “Vi er vist stor tillit av myndighetene. Den skal vi forvalte på en god måte”, sier Kristin Færøvik.
“Tildelingen viser at myndighetene har tillit til den jobben vi i Lundin Norway gjør. Vi har vært aktive i Barentshavet siden 2007, og kjenner spesielt Lopphøgda godt. Nå får vi lov til å utforske mer i dette området, og er også med som partner i svært spennende områder lenger øst. Det er en mulighet vi skal forvalte på best mulig måte for alle parter”, sier Færøvik.
Det er mange år siden sist vi så en like viktig tildeling av areal på norsk sokkel. Tildeling av nytt leteareal vil alltid være viktig for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel, og det er spesielt viktig i den perioden vi er inne i nå.
Nytt areal i sør-øst
“Områdene sør-øst i Barentshavet omfatter flere store strukturer i undergrunnen som vi tror kan representere et stort ressurspotensial”, sier Halvor Jahre, letesjef i Lundin Norway. “I fjor boret vi en brønn i Ørnen-prospektet som ikke ligger langt unna PL857vi nå er tildelt eierandel i. Ørnen-brønnen resulterte ikke i kommersielt funn, men ga likevel indikasjoner på at det kan være gode muligheter i denne delen av Barentshavet”, sier Jahre.
Opptrapping i nord
Dagens lisenstildeling er et viktig skritt på veien mot større ringvirkninger i Nord-Norge fra aktivitetene i olje- og gassindustrien.
“Nå vet vi at leteaktiviteten i Barentshavet vil opprettholdes på et høyt nivå. Det vil i seg selv bety ringvirkninger i våre nordligste fylker”, sier Kristin Færøvik. “Men aller viktigst vil det være å påvise flere ressurser i området. Det er nye funn som kan bidra til å gjøre flere feltutbygginger i lønnsomme og gi varige arbeidsplasser i landsdelen. Den jobben starter vi på nå”, sier Kristin Færøvik.

Her er lisensene Lundin er tildelt andel i:
PL609 med 40 % eierandel (Operatør)
PL851 med 40 % eierandel (Operatør)
PL853 med 60 % eierandel (Operatør)
PL857 med 20 % eierandel
PL859 med 15 % eierandel
X