4 helt nyeTFO-områdene utvides for hvert år og utgjør nå størsteparten av de åpne områdene på norsk sokkel. Da er det ikke til å undres over at interessen for TFO 2018 var stor. Vi vet nå hvilke selskaper som søkte, men vi vet ikke hvor og på hva de søkte. Et "halvt svar" får vi når nye lisenser blir tildelt tidlig neste år.

4 helt nye

Søknadsbunken var (nesten) rekordstor. Med til bildet hører at flere selskaper har forsvunnet, og noen nye har kommet til.

Til sammen søkte 38 selskaper i TFO 2018, mens søkertallet i fjor var 39. Det betyr imidlertid ikke at interessen for norsk sokkel har blitt mindre. Endringen i antall selskaper, om enn liten, reflekterer i stedet et aktørbilde som stadig er i endring.

Fire nye selskaper, som tidligere ikke har søkt på norsk sokkel, leverte inn søknader til fristen 4. september: Chryasor Norge, Dyas Norge, Neptune Energy og Source Energy.

I søknadsbunken for TFO 2018 finner vi også 3 selskaper som er aktive på norsk sokkel, men ikke søkte i fjor: Edison Norge, Ineos E&P Norge og RN Nordic Oil.

Til sammen gir dette en økning på 7 selskaper.

Til selskapene som ikke søkte i TFO 2018, men som allerede har mange lisenser på norsk sokkel, finner vi Kufpec Norway, Lotos Exploration & Production Norge AS og ExxonMobil, mens Dong (oppkjøpt av INEOS), ENGIE (kjøpt av Neptune Energy), Fortis Petroleum (nedlagt) og Maersk Norge (solgt til Total), som alle søkte i fjor, er borte fra norsk sokkel. Det samme er Bayerngas og Centrica som nå utgjør Spirit Energy.

Til sammen gir dette en reduksjon på 8 selskaper.

Vi kan altså slå fast at 6 selskapsnavn som søkte i fjor er borte i år: Bayerngas, Centrica , Dong, ENGIE, Fortis og Mærsk, at 4 nye har kommet til: Chryasor, Dyas, Neptune og Source, og at 2 av søkerne fra i fjor er med i en ny selskapskonstellasjon (Bayerngas og Centrica).

Blant søkerne var også VNG som vil bli kjøpt opp av Neptune, samt både DEA og Wintershall som har annonsert at de vil slå seg sammen.

 

 

X