50 år siden første oljefunn

I dag - 24. juni - er det 50 år siden Philips Petroelum sendte ut en pressmelding der selskapet forteller om det aller først funnet på norsk sokkel.

Sommeren 1968 var det svært travelt i Nordsjøen . I løpet av bare 4 måneder ble hele 7 undersøkelsesbrønner – wildcats – avsluttet.
Til forskjell fra i dag, 50 år senere, hvor aktiviteten domineres av Equinor, samt en rekke små og mellomstore selskaper som har blitt med i oljeletingen på norsk sokkel de siste 10-15 årene (GEO 03/2018: «Dundrende suksess for leting»), var alle brønnene den gangen operert av store, multinasjonale oljeselskaper: Amoco, Conoco, Elf, Esso, Philips og Shell. Tre år tidligere hadde de alle vært med i den aller første konsesjonsrunden på norsk sokkel. I alt 74 blokker ble tildelt 8 forskjellige selskapsgrupperinger (GEO 02/2015: «Opptakten til oljeeventyret»).
Les hele historien her.
I boka Funn! Historien om Ekofisks først 20 år skriver Stig S. Kvendseth at funnet vakte «enorm oppmerksomhet», og at «massemedia fant fram de store skrifttypene på førstesidene for å fortelle at nå var Norge blitt en oljenasjon». I en pressemelding (Kulturminne Ekofisk) forsøkte Philips å dempe forventningene ved å si at det kun var påvist spor av hydrokarboner som var bekreftet gjennom tester. Selskapet påpekte – med rette, vet vi i dag – at det var nødvendig å bore flere brønner før det kunne sies noe sikkert om størrelsen.
Likefult utløste funnet nedsettelsen av et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle drøfte hva som kunne gjøres med funnet. Cod-komiteen slo i sin innstilling fast at Norskerenna var en hindring for ilandføring i Norge, men mente at det bare var snakk om år før rørleggingsteknologien mestret slike havdyp. Philips på sin side startet en forstudie for å undersøke hvilke ilandføringsalternativer man hadde. Ilandføringsalternativene som ble utredet, med rør til England, Sverige/Danmark eller Skottland, viste seg imidlertid å være for kostbare i forhold til størrelsen på funnet. Cod alene var ikke økonomisk drivverdig.

X