56 nye letelisenser tilbudt

36 selskaper er tilbudt andeler i 56 forskjellige lisenser i de modne områdene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 22 får operatørskap.

Det betyr at 7 selskaper er veid og funnet for lette, ettersom det var 43 søkere i TFO 2015.
Tildelingene omfatter kun 2 faste brønner (1 i Norskehavet og 1 i Barentshavet, Ststoil er operatør for begge), og i 4 områder stilles det krav om ny seismikk. Ellers er det krav om reprosessering, G&G-studier, anskaffelse av seismikk eller EMdata før det ev. tas en beslutning om tilbakelevering.
Av de 56 utvinningstillatelsene er 27 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 5 i Barentshavet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Årets TFO-tildeling er blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet.
Tord Lien, olje- og energimininster

14 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser, mens 5 av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk, hvilket betyr at de kun gjelder for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense. Petoro vil delta i 13 utvinningstillatelser
Oljedirektoratet forteller også at interessen har vært størst for arealet i Norskehavet.
Statoil kom absolutt best ut av runden med 24 andeler (inklusive 13 operatrskap), mens Det norske oljeselskap er nest størst med 10 andeler (6 operatørskap). Hvis Pure E&P, Spike Exploration og Core Energy allerede hadde vært slått sammen (Tre blir ett), ville imidlertid Point Resources vært nest størst med 13 andeler.
Selskaper med 5 eller flere andeler inkluderer Centrica, Concedo, Core Energy, Edison, E.ON, Faroe Petroelum, Lime Petroleum, OMV, OMV, Tullow og Wintershall.

Vår tildelingspolitikk danner grunnlaget for effektiv ressursforvaltning, høy verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon for næringen
Tord Lien, olje- og energimininster

 

X