590 millioner fat igjenEt av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel skal skje på Snorre-feltet i Nordsjøen. Havbunnsutbyggingen består av seks brønnrammer, hver med fire brønner. Det er planlagt tolv brønner for produksjon og tolv brønner for vann- og gassinjeksjon. Utbyggingen legger til rette for tilknytning av ytterligere brønnrammer. Illustrasjon: Statoil

590 millioner fat igjen

De opprinnelige reservene var to milliarder fat. Mer enn 25 prosent er igjen etter mer enn 25 år, og produksjonen vil foregå i nye 25 år.

Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av innretningene Snorre A og Snorre B ut 2040.

De opprinnelige oljereservene var 307 millioner standard kubikkmeter olje (1929 millioner fat). De gjenværende oljereservene er beregnet til 94 millioner kubikkmeter (590 millioner fat).

25 nye år

Snorre ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Snorre ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1988. Produksjonen startet i 1992.

Olje- og energidepartementet godkjente i juli endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutviklingen av Snorre-feltet, kalt Snorre Expansion Project (SEP). SEP er en stor undervannsutbygging, og det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel i dag.

Prosjektet er en investering som bidrar til 25 nye år med produksjon på Snorre og vil bidra med store inntekter til fellesskapet, skriver Oljedirektoratet.

Fra 46 til 51 prosent

SEP omfatter installasjon av seks brønnrammer med 24 brønner som knyttes opp mot Snorre A-plattformen. Det er lagt inn mulighet for fremtidig utvidelse med ytterligere brønnrammer. SEP vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med om lag 32 millioner standard kubikkmeter olje (200 millioner fat), og øker dermed utvinningsgraden på feltet fra 46 prosent til 51 prosent.

Ved produksjonsoppstart av Snorre var forventet levetid frem til 2011-2014.

Med bidrag fra SEP er det beregnet at feltet kan ha lønnsom produksjon til og med 2040.

 

X