9 023 meter lang Brage-plattformen. Foto: Wintershall Dea/Morten Berentsen

9 023 meter lang

Wintershall Dea har satt en ny internrekord etter å ha boret en mer enn 9 kilometer lang brønn fra Brage-plattformen i Nordsjøen.

Wintershall Dea har boret den lengste brønnen i sin historie.

Brønnen A36B strakte seg 9 023 meter fra Brageplattformen og er dermed ca. 200 meter lenger enn høyden til Mount Everest, verdens høyeste fjell.

– Vi opererer på grensen av det teknisk mulige. Derfor er det ekstra gøy når vi når målene vi setter oss, og i tillegg borer den lengste brønnen selskapet noen gang har boret offshore. Denne brønnen vil bidra til å forlenge produksjonstiden fra Brage-feltet, sier Mark van Aerssen, boresjef på Brage for Wintershall Dea i en pressemelding.

Brage ble funnet i 1980 og satt i produksjon i 1993. Når Wintershall Dea overtok feltet fra Equinor (den gang Statoil) i 2013, ble levetiden for feltet forskjøvet til 2030.

– Nå har vi som mål å forlenge verdiskapningen fra Brage med enda flere år, sier van Aerssen.

X