–  AI vil erstatte faglært arbeidskraft Jesper Dramsch, DTU. Foto: Terje Solbakk

– AI vil erstatte faglært arbeidskraft

Spesialiserte og godt betalte jobber står i fare for å bli erstattet av maskiner, hevder PhD-stipendiat.

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) blir stadig mer kapable til å hjelpe mennesker innefor en lang rekke arbeidsfelt.  Til tross for at digitaliseringsrevolusjonen har hengt etter i olje- og gassbransjen sammenliknet med andre bransjer, skjer det nå store endringer.

Under konferansen DigEx 2020 i Oslo i januar ga mer enn 30 foredragsholdere fra olje-, gass-, service- og dataselskaper, samt akademia, sin innsikt i hvordan digitalisering endrer måten de jobber på.

Én av foredragsholderne var Jesper Dramsch, doktorgradsstipendiat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Konferansens yngste foredragsholder kom med et edruelig budskap til forsamlingen.

– AI vil erstatte fagjobber.

Vi har allerede sett mange eksempler på at maskiner er i stand til å løse enkle arbeidsoppgaver. Men etterhvert som AI utvikler seg videre, kan maskinene erstatte mer komplekse arbeidsoppgaver.

Nylige eksempler, ifølge Dramsch, er oversettelse av språk i sanntid, selvkjørende biler, så vel som maskiner som konkurrerer i e-sportarrangementer (dataspill).

– AI er flink til å håndtere enorme og komplekse datasett, finne relasjoner og forbindelser i data, gjør raske beregninger og hente inn og etterlikne ekspertkunnskap. De vil dessuten aldri forlate selskapet ditt med sine nyervervede ferdigheter og kunnskaper til fordel for et annet selskap, sa Dramsch.

AI er imidlertid dårlig på andre områder, for eksempel å ta i bruk ny kunnskap, i det minste foreløpig. Kunstig intelligens håndterer ikke støy i dataene godt. AI gjør akkurat det som det blir fortalt å gjøre, men dette kan avvike fra hva det var ment å gjøre (misforståelser).

Dramsch presenterte også lister over hva mennesker er gode og dårlige til, og på bakgrunn av dette ga han de oppmøtte noen velmenende råd om hvordan de kan holde seg relevante i et skiftende arbeidsmiljø og ikke bli erstattet av maskiner:

  • Ikke jobb som en maskin (maskiner er så klart bedre på det)
  • Forstå grunnleggende koding og maskinlæring (vil være mer nyttig enn noen gang i fremtiden)
  • Vær mer empatisk og kontrollér egoet (maskiner mangler etikk)
  • Del kunnskap og bygg en portefølje (undervisning og overføring av kunnskap mellom fagfelter er noe mennesker er gode på)
  • Utvikle systemforståelse (forstå koblinger mellom systemer/felter)
  • Unngå skyldfordeling (organisasjoner vokser ved å adressere feil, ikke ved å klandre)
  • Vær mer menneske(lig) (å jobbe godt med andre eksperter er viktigere enn noen gang)
X