Aker BP boret tørtBrønn 24/9-11 S Kartografi: NPD

Aker BP boret tørt

Brønn 24/9-11 S i lisens 150B, vest for Volund er tørr skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocene reservoarbergarter (Hermodformasjonen).
Brønn 24/9-11 S påtraff et 7 meter tykt sandsteinslag med meget gode reservoaregenskaper. I tillegg ble det påtruffet noen tynne, delvis sementerte sandsteinslag over hovedreservoaret, med til dels gode reservoaregenskaper. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert fra Hermodformasjonen og injisert i den overliggende Balderformasjonen. Reservoarbergartene har kun svake spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.
Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.
Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 150 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.
Pressemelding

 

X