Aker BP finds more oil Aker BPs is in the same injectite complex as the Frosk disocvery. Illustrasjon: Aker BP

Aker BP finds more oil

Aker BP has made another important and geologically interesting strike in Tertiary injectites south of the Alvheim field in the North Sea.

Aker BP reports on the Oslo stock exchange that preliminary analyses indicate a gross discovery size within the pre-drill estimated range of 45-153 mmboe, writes expronews.com. Read the news here.

The next test will be the Rumpetroll prospect that has a potential of 45-148 MMboe.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A. Karlsen 2 år ago

  Injektitter – alloktone sedimentære bergarter lager i praksis sin egen migrasjonsaveny – gjennom hovedsakelig horisontale bergarter. Slik sett lager de både reservoar og migrasjonsvei gjennom eksisterende sedimentære bergarter, som altså kan «plasser seg selv» i en «cap-rock», og forståelsen av systemene er viktig for letesuksess.

  Det er liten til om at det samlede letemiljø i Aker BP er på rett vei med gode geomodeller og prosessforståelse, og at dette følgelig kun er et av mange fremtidige funn for selskapet. Jeg tror personlig at selskapet vil være blant med størst nasjonal, og muligens også i fremtiden – stor mulighet for internasjonal suksess, ikke minst pga selskapsstrukturen og fagfolk som kommer til med sine letemodeller.

  Dette play conceptet nær Alvheim er «nytt» (selv om Lundin og andre også har studert dette) på norsk sokkel og ikke opplagt på noen som helst måte. Allokton sandstein, i motsetning til at nære alle sedimentære b.a. foreligger på stedet de ble avsatt. Jeg har i mange år skrevet om kompleksiteten på Norsk sokkel, og også polemisert med redaktøren, vdr dette. Deler av sokkelen har uhyre kompliserte migrasjon-systemer. Barentshavet som vi nylig publiserte 14 «paper» på, er ikke noe unntak i så måte. Remigrasjon og dismigrasjon er omfattende.

  Oljedirektoratet er en unik «norsk resurs» i verden hva gjelder tilgang på prøver og data som grunnlag for prosessforståelse og logisk styrt leting. Metoder for å forstå fellefylling og bevegelse av olje i undergrunnen, utviklet i Norge benyttes i dag i hele verden.

  I det lange løp vinner de selskap som har en fagtunge leteseksjon og en ledelse som forstår at leting er risikobetont, ikke ulikt fiske, med både brukstap, «havari» og «svart hav». Nå har Aker BP nettopp en slik ledelse og selskapsstruktur – slik at suksess er sannsynlig.
  Restpotensialet på norsk sokkel er meget stort, men om Aker BP skal nå målsettingen er utlandet klart nødvending.

  Den problematiske «floating» av SuaudiAramco viser usikkerheten rundt deres reserver (som har vært rapportert omtrent uendret de siste 30 år), dog det er kun disse som har overskuddskapasitet til å la 2-3% av den daglige verdensproduksjon ligge unyttet som en buffer for å kunne moderere oljeprisen. Presset på olje/gass/LPG ressurser vil være enormt i de kommende tiår.

  Stabil energiforsyning er nødvending for å unngå ufred, massemigrasjon og krig.

  Et fokus mot Iran ville slik jeg ser det være av den største interesse internasjonalt for vestlige oljeselskap – om sanksjoner kunne mykes opp. Veldig mye av geoforståelesen der er – slik jeg har sett dette- har ikke blitt oppdatert på de nyeste prinsipper. Oppsiden er enorm.

  Dette hele krever dog en leteforståelse/prosessforståelse basert på kunnskap – ikke modellering/ren statistikk. Norsk sokkel er et av verdens best forståtte geosystemer for oljegenerereing og migrasjon, fellefyling og remigrasjon. Få er klar over dette.

  Norsk sokkel er et naturlig laboratori – studert nå i snart 50 år. Mengden geo-relaterte internasjonale artikler fra det norske GEO miljø er «langt over naturlig» – dvs det relativt lille (tallmessig og resursmessig) norske geomiljø har i årevis «bokset langt over sin vektklasse».

  Endel av oss håper at Aker BP vil følge opp initiativet til BP Norge fra 80tallet vdr fokus på investeringer i norsk universitets-geomiljø. Vi har meget å være stolte av i Norge vdr geomiljøer i toppklasse – også inne oljeleting. Disse er dog i dag under hardt press og jeg håper at vi fortsatt kan ha slike miljøer i fremtiden. Dette krever også ansvar fra industrien – ansvar for forsking og utdannelse.

 • X