Aktiviteten må opprettholdes

Aktiviteten må opprettholdes

Schjøtt-Pedersen mener at Regjeringens oljepengebruk tydelig viser hvor viktig det er at det frigis mer areal for oljeleting.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legger de opp til å bruke 10,4 millarder kroner mer enn foreslått i høstens budsjett.
Arbeidsledighet, økte utgifter til innvandring og integrering, samt lavere skatte- og avgiftsinntekter gir en oljepengebruk på til sammen 205,6 milliarder i 2016.
– Dette viser betydningen av inntektene olje- og gassnæringen bringer inn. Det viser også viktigheten av at vi i årene som kommer opprettholder aktiviteten på norsk sokkel som kan sikre det norske velferdsnivået, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, til sysla.no.
– Næringen trenger økt areal for å sikre norsk økonomi også i fremtiden. Derfor er det viktig å gjennomføre 23. konsesjonsrunde og sette i gang konsekvensutredning av havområdene utenfor Nordland og Troms. Ingen andre land har mulighet til å møte økt arbeidsledighet, økt innvandring og fallende skatte- og avgiftsinntekter slik Norge kan med sine oppsparte oljepenger, sier Schjøtt-Pedersen.
Les saken på sysla.no

X