Analog til Ørnen i NederlandReservoaret i F3-FA består av spikulitter avsatt på grunnt vann i sen jura tid. Illustrasjon: Centrica

Analog til Ørnen i Nederland

Et lite nederlandsk offshore gass- og kondensatfelt har - som det eneste vi kjenner til på nordvesteuropeisk sokkel - reservoar i spikulitter.

Funnet ble gjort allerede i 1971, men var da for lite til å bli satt i produksjon. I 2008 overtok Centrica lisensen fra NAM, og allerede i 2011 var det lille feltet i produksjon.
Som figuren viser har vi her en saltindusert felle der reservoaret består av spikulitter fra svamplegemer.
Feltet produseres fra en enkelt brønn med en total perforeringslengde på 198 meter.
Feltet er interessant for norske petroleumsgeologer fordi spikulitter er reservoar i Barentshavet, og i prospektet Ørnen – som Lundin borer nå – består hovedprospektet av spikulittreservoar.
Centricas presentasjon.
Les også om spilulitter på geonova.no.
Ørnen Well Bet.

X