Aurelia er spuddet

Aurelia er spuddet

Eni spuddet brønn 7221/1-1 Aurelia i PL 226 den 14. juni.

Brønnen ligger i PL 226 i Barentshavet, og er lokalisert 250 km i luftlinje nordvest av Polarbase, Hammerfest, på 424 meters havdyp.
Hovedmålene for brønnen er trias sandsteiner i Kobbe- og Ladin Snaddformasjonene, samt karbonater i Ørn-formasjonen av nedre perm alder. Sekundære mål er Carnian Snadd sandstein av trias alder og øvre perm karbonater i Røye-formasjonen.
Eventuelt funn i trias sandstein forventes å inneholde olje og gass, mens de permiske karbonatene har en 50/50 sannsynlighet for å inneholde enten olje eller gass.
Operasjonen er antatt å vare 58 dager hvis det ikke påvises hydrokarboner, og 82 dager hvis det gjøres funn.
GEO 03 2016: Sokkelnytt – Aurelia

Fakta om PL 226
ENI Norge AS (operatør): 60%
DEA Norge AS: 20%
Edison Norge AS: 20%

 

Older Post
X