Avsluttet året med oljefunnBrasse-funnet i Nordsjøen er kanskje det største på norsk sokkel i år. Å finne olje og gass er alltid et teamarbeid. Ledelsen i Faroe Petroleum gir i dette tilfellet likevel litt ekstra ære og heder til Dagfinn Veiberg (helt til høyre) som gjennom mange år har ventet på at arealet over Brasse skulle bli ledig. Andre sentrale medarbeidere er (f.v.) Alfred Alsaker, Elisabeth V. Hurst, Elisabeth Femsteinevik og Dechen Zhang. Foto: Ine Gjeldvik, Faroe Petroleum

Avsluttet året med oljefunn

Fjoråret ble ganske begredelig. Det er kun gjort noen få funn som kan være kommersielle, og disse er på langt nær nok til å erstatte produksjonen.

Aker BP bekreftet i slutten av desember funn av olje på prospektet Langfjellet i blokk 25/2 nordøst for Alvheim-feltet. Ifølge operatøren er det i beste fall snakk om oppunder 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. (o.e.).

Hensikten med brønn 25/2-18 S Langfjellet var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Vestlandsgruppen (Hugin- og Sleipnerformasjonen). De tre øvrige brønnene ble boret for å avgrense funnet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom 4 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vurderer funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Likevel er dette å regne som et av de største funnene på norsk sokkel i år.
Engie påviste maks 69 millioner fat utvinnbare o.e på prospektet Cara. Faroe Petroelum mener selskapet har gjort det største funnet med Brasse. Foreløpige anslag antyder i underkant av 80 millioner fat o.e.
Oljedirektoratets tabeller viser at det har blitt boret 38 letebrønner i år, fordelt på 29 undersøkelsesbrønner (wildcats) og 9 avgrensningsbrønner. Interessant nok har det blitt gjort 24 (!) funn (herav 18 med olje eller olje og gass) av enten gass, olje eller kondensat. Men de fleste er små, og mange må klassifiseres som tekniske funn, hvilket betyr at de neppe blir bygget ut.
De totale utvinnbare reservene med disse 3 funnene, om de mest optimistiske anslagene slår til, utgjør dermed kun noen få hundre millioner fat o.e. Ikke stort mer enn et middels oljefunn. Når vi så tar i betraktning at Norge produserer rundt fire milliloner fat o.e. per dag, er dette på langt nær nok til å erstatte uttaket av olje og gass. Sagt med andre ord: Norges reserver ble i fjor redusert (GEO 07/2016; «Finner alt for lite«).

X