Bare tre uker igjenJarand Rystad i Rystad Energy var en av innlederne på konferansen i 2014. Samme mann kommer også i til årets konferanse. Foto: Ronny Setså

Bare tre uker igjen

Konferansen Recent Discoveries arrangeres i mai - for andre gang. Første gang, i 2014, ble den av deltakerne omtalt som en formidabel suksess!

Programmet er på plass og innledes med foredrag av Statoil og Rystad Energy. Deretter følger en paneldiskusjon der norsk sokkels framtid blir satt under lupen i lys av lav oljepris og rask tekonlogiutvikling. Konsekvensene av Paris-avtalen blir helt sikkert også et tema.

Deretter følger en sesjon med «charge» som tema. Jon Halvard Pedersen i Lundin, profilert i forbindelse med funnene av Gohta og Alta, vil innlede og senere lede en paneldiskusjon rundt kilde, migrasjon og takbergart.
Ettermiddagen første dag blir en kombinasjon av foredrag rundt nye funn, injektitter og kjernevisning.
Om kvelden er det middag der Sidsel Lindsø holder festtalen.

Torsdag innledes med foredrag («The Gullkronen Lecture») av letesjef Halvor Jahre i Lundin og Bjarte Padøy i Statoil. Begge selskapene ble tildelt Gullkronen tidligere i år, Lundin som «Explorer of the year», og Statoil som «Field operator of the year». Programmet for resten av dagen inneholder foredrag om nye funn, leting nær infrastruktur, og tanker om reservesituasjonen på norsk sokkel, der Oljedirektoratet, Rystad Energy og Det norske bidrar.
Konferansen avsluttes av Roy Ruså i Petoro med foredraget «A future for small discoveries».
Registrering.

X