Barentshavet seiler oppNils-Henrik Bjurstrøm, Senior Project Manager in Rystad Energy, confirms that 2015 was another bad year for exploration. Data available from Rystad Energy ECube reveals that that production is far higher than reserve replacement. Foto: Halfdan Carstens

Barentshavet seiler opp

Om 35 år kan halvparten av den norske oljeproduksjonen komme fra Barentshavet, mener Rystad Energy. Men da må vi først finne mer.

Antallet letebrønner påbegynt på norsk sokkel i 2015 ender opp med 47. Det er to færre enn i fjor, og 10 færre enn i 2013. I henhold til fremlagte planer vil det neste år blir boret 38 letebrønner. I påfølgende år vil tallet synke ytterligere.
Det fortalte Nils-Henrik Bjurstrøm i et foredrag på Hydrocarbon Habitats-seminaret i Oslo i går.
Men mange letebrønner til tross, det har i år blitt gjort få funn, og alle er små.
– Våre estimater viser at det til sammen er funnet 284 millioner fat oljeekvivalenter så langt i år, mens det i fjor bl funnet 800 millioner fat o.e., fortalte Bjurstrøm.
Bjurstrøm påpekte at slike volumer ikke erstatter det vi produserer. Produksjonen var i fjor omtrent 1400 millioner fat o.e.
Da er det en mager trøst at det samme gjelder globalt: Oljeselskapene finner mindre enn det de produserer. Analytikeren påpekte at dette på mellomlang sikt vil gi en dramatisk økning i etterspørsel i forhold til tilbud.
Uansett, fremtiden for norsk oljeproduksjon ser ut til å hvile på om det gjøres mange og gode funn i Barentshavet. Gitt suksess i nord, vil 50 prosent av den norske oljeproduksjonen komme fra Barentshavet i 2050. Men det betinger utbygging av Johan Castberg, Alta, Gohta og Wisting, samt nye funn i lisenser som allerede er tildelt, og også i blokker som ennå ikke er åpnet for leting.
I beste fall kan oljeproduksjonen fra Barentshavet kunne overstige en million fat per dag, i henhold til Rystad Energys analyser.

X