Bedt om å halvere gassutvinningSchlocheren-1. Funnbrønnen fra 1959 på gassfeltet Groningen. Det var dette funnet som satte fart på letingen etter olje og gass i Nordsjøen.

Bedt om å halvere gassutvinning

Et nederlandsk tilsyn har bedt regjeringen halvere gassutvinningen fra Europas største gassfelt ved Groningen etter en rekke små jordskjelv.

Gassproduksjonen ved Groningen bør reduseres til maksimum 12 milliarder kubikkmeter per år så fort som mulig uttaler det statlige gruvetilsynet i en rapport. I dag utvinnes det årlig om lag 21,6 milliarder kubikkmeter per år.

– Et større inngrep er nødvendig for at vi skal kunne møte sikkerhetsstandarden og redusere skaderisikoen, heter det i rapporten som tilsynet overleverte næringslivsdepartementet torsdag.

Les hele saken på enerWe.no

X