Bedt om å halvere gassutvinningSchlocheren-1. Funnbrønnen fra 1959 på gassfeltet Groningen. Det var dette funnet som satte fart på letingen etter olje og gass i Nordsjøen.

Bedt om å halvere gassutvinning

Gassproduksjonen ved Groningen bør reduseres til maksimum 12 milliarder kubikkmeter per år så fort som mulig uttaler det statlige gruvetilsynet i en rapport. I dag utvinnes det årlig om lag 21,6 milliarder kubikkmeter per år.

– Et større inngrep er nødvendig for at vi skal kunne møte sikkerhetsstandarden og redusere skaderisikoen, heter det i rapporten som tilsynet overleverte næringslivsdepartementet torsdag.

Les hele saken på enerWe.no

X