Gir ny teknologi flere funn?

Gir ny teknologi flere funn?

Med lav oljepris blir det enda viktigere enn før å ta i bruk ny teknologi for å deriske prospekter, og verktøykassen inneholder mer enn seismikk.

Seismikk er grunnlaget for den stratigrafiske og strukturelle tolkningen for geologene og geofysikerne som leter etter olje og gass. Men når prospektene skal vurderes opp mot hverandre, er det helt nødvendig å ta i bruk flere teknologiske verktøy.
Seismiske attributter er selvsagt, men gjennom de siste 15-20 årene har det kommet til en rekke andre verktøy som kan gi betydelig bidrag i både forståelse og derisking. Flere norske selskaper har vært med på denne utviklingen.
I de kommende seminarene i Oslo og Stavanger vil vi diskutere hvilken effekt disse teknologifremskrittene har hatt på oljeletingen på norsk sokkel.
Se www.hydrocarbonhabitats.no

X