Billigere og bedre dataFinn Roar Aamodt er prosjektleder for seismikksamarbeidet i Barentshavet sørøst.

Billigere og bedre data

Seismikksamarbeidet i Barentshavet gir både lavere kostnader og høyere kvalitet, mener prosjektleder Finn Roar Aamodt i Statoil.

– «Group shoot-en» i Barentshavet sørøst har mange fordeler, og det gjelder både oljeindustrien og samfunnet for øvrig, sier Finn Roar Aamodt i Statoil.

Vi mener at vi på denne måten bedrer treffsikkerheten, reduserer antallet tørre brønner og øke verdiskapingen, legger han til.

Aamodt, som har vært prosjektleder for det nylige avsluttede seismikkprogrammet i det østligste området av norsk sokkel (Barentsseismikk gir nye perspektiver), stiller seg ikke bak vår uttalelse om at i det «lange løp taper vi ved å redusere mulighetene til innovasjon og mangfold som konkurransen i seismikkmarkedet gir» (geo365.no 6. oktober 2014, «Nye tanker om seismikk»).

– Mangfoldet i seismikkindustrien har en plass, men i dette spesielle tilfellet har mangfoldet en helt annen karakter, sier han til geo365.no.

Aamodt trekker spesielt frem at hele 33 selskaper har hatt anledning til å bli med i programmet fordi kostnadene har vært lave.

– Kostnadene pr. km2 i dette prosjektet er ca. 25 % av det som normalt tilbys i multiklientprosjekter. Dette er viktig for oljeselskapene, men der er også viktig for staten fordi oljeselskapene utgiftsfører letekostnader.

– Det lave kostnadsnivået har også ført til at hvert enkelt selskap har anskaffet mer seismikk enn de ellers ville gjort. Det fører igjen til bedre forståelse av både de geologiske forholdene og ressurspotensialet, noe som vil øke effektiviteten i letevirksomheten, mener Aamodt.

Aamodt forteller videre at deltakerne legger vekt på å oppnå høyere kvalitet i databehandlingen, blant annet ved at prosjektet drar veksler på kunnskap og erfaring fra de beste prosesseringsekspertene i verdens ledende oljeselskaper.

Det er også etablert en ekspertgruppe som samhandler med geofysikkselskapene for å framskaffe best mulige data.

– At vi trekker inn så mange miljøer gir mer mangfold i denne viktige fasen av prosjektet enn det som er normalt ved multiklientundersøkelser. Det vil også bidra til økt treffsikkerhet og økt verdiskaping, sier Aamodt.

Prosjektlederen trekker også frem et annet aspekt.

– Fiskerne er svært fornøyde med oss, og vi har fått et bedre forhold til fiskerinæringen fordi det har blitt mindre aktivitet enn om seismikkselskapene skulle samlet inn dette på eget initiativ.

– Dette prosjektet i Barentshavet sørøst gir derfor både lavere kostnader og bedre datakvalitet, samt at det bidrar til å styrke sameksistens med fiskerinæringen, avslutter Finn Roar Aamodt.

The half-day seminars continue

Oslo, 21.10

Stavanger, 5.11

Technology Driven Exploration

 

X