Boreaktiviteten øker

Leteaktiviteten på norsk sokkel har i 2018 nådd et nytt, høyt nivå, og antallet planlagte letebrønner har vært oppadgående i mer enn to år.

Med flere enn 75 lisenser klare for boring, må vi kunne forvente et titalls nye funn som skal bli de nye utbyggingsprosjektene framover. I tillegg er det flere enn 130 lisenser med utestående borebeslutninger (såkalte «drill-or-drop»). Disse vil sannsynligvis kunne resultere i ytterligere 40 letebrønner.

Leteresultatene så langt i år inkluderer et spennende oljefunn i Lille Prinsen og positiv produksjonstest på Rolvsnes i oppsprukket grunnfjell (begge i Sverdrup-området), gass/kondensat-funn i Norskehavet med bl.a. Hades og Iris, samt positiv avgrensning og produksjonstest for Alta-funnet fra karstifiserte karbonater.

The 2nd Exploration Strategy Conference, Stavanger, November 14-15

Selskaper med planer om leting inkluderer, i rekkefølge av flest opererte letebrønner, til sammen mer enn 15 operatører:

Equinor – operatør for halvparten av de letebrønnene som er planlagt og selvsagt tilstede over det meste av sokkelen, i sør med Lifjellet på grensen til UK sammen med Shell, Stordbassenget med Pabow, Frøyabassenget med JDS Gunvald, og i Barentshavet Intrepid Eagle, Korpfjell Deep og Gjøkåsen. Den uttalte strategien er å øke leterisikoen for å kunne gjøre større funn.

AkerBP – operatør for hver sjette av de planlagte letebrønnene, inkluderer nærfeltleting rundt bl.a. Alvheim, Valhall og Skarv, og i nye områder i Norskehavet med Vågar, og i Barentshavet med Stagnestind.

Cairn – operatør for 2 letebrønner på Nordlandsryggen og sannsynligvis en i Gjøa-området (Terako), selskapet deltar også i letebrønner i Barentshavet som partner.

Wintershall DEA – det kombinerte selskapet blir, kanskje tilfeldig, operatør for letebrønner kun i Norskehavet, inkludert kystnære Toutatis.

Wellesley – fortsatt svært aktiv både som operatør og partner, med nylig fullført borekampanje rundt Grosbeak West, er pro-aktive på tidlig boring etter tildeling, blant annet ved å gjøre site surveys og sikre riggkontrakter, satser også nå på leting i Norskehavet.

Vår Energi – Kombinasjonen av Eni og Point, hvorav Eni har vært blant de mest suksessfulle leteselskapene på norsk sokkel, blant annet på grunn av andelen i Johan Castberg. Point planlegger 2 letebrønner i Balder-området med Prince/King og M12, kanskje også det dypere Breidablikk-prospektet.

MOL – Operatør for 3 letebrønner, og den nyeste operatøren av letebrønner på norsk sokkel, starter på Mandalshøyden med Oppdal/Driva og deretter Vinstra/Otta samt Iving i Balder-området.

Lundin – for øyeblikket kun planer om 3 egenopererte lisenser, Goddo i forlengelsen av Rolvsnes i Nordsjøen, Silfari i Norskehavet og Setter Pointer i Barentshavet.

Faroe – utforskningsbrønn på det ettertraktede Rungne-prospektet (med flere lisenshandler, inkludert to kjøp av Equinor) og avgrensning av Brasse-funnet, begge brønnene i Oseberg/Brage-området.

Total – boret Jasper i Norskehavet, og fokuserer etter hvert på leting med større potensial, tilsvarende Equinor. Tilsvarende også for ConocoPhillips som også skal bore en operert brønn i Nordsjøen, og til dels Shell, de største, internasjonale oljeselskapene gjør fortsatt leting på norsk sokkel, men kun der potensialet er betydelig.

Neptune – som nå inkluderer VNG, kommer raskt i gang med boring i Gjøa-området, viser økt tempo med nye eiere etter ENGIE/GdF.

PGNiG – blir også ny operatør på norsk sokkel med leteboring planlagt i Skarv-området med Tunfisk/Shrek-prospektet. Andre operatører med enkeltvis, opererte letebrønner inkluderer Spirit Energy med Cassidy, nær Oda-feltet, Repsol med en sannsynlig letebrønn nær Yme, OMV med avgrensning av Hades & Iris-funnene og tilslutt OKEA som ny operatør av Draugen-feltet allerede planlegger for boring av East Flank, Dansemus og Springmus.

 

(c) WEPC

Utvikling historisk i antall planlagte letebrønner og fordeling av planlagte brønner og utestående borebeslutninger per selskap. (c) WEPC

ANDERS WITTEMANN

Wittemann E&P Consulting

X