Borer grunt prospektLundin har godt håp om å finne hydrokarboner i Børselv-prospektet. Selskapet har estimert Chance of Success til 39 %.

Borer grunt prospekt

Lundin jakter på 244 millioner fat olje. Hvis selskapet lykkes, blir det årets største funn.

Lundin er godt i gang med boringen av prospektet 7220/6-3 Børselv. Brønnen ble spuddet 1. september.
Selskapet har håp om å finne 244 millioner fat olje i karbonatbergarter som ligger bare 800 meter under havoverflaten
I fjor påviste Lundin mellom 26 og 60 millioner fat i prospektet Neiden. Det var nok en skuffelse. Forventningene var større.
Lundin antar likevel at ressurspotensialet på Loppahøyden er mer enn 1 milliarder fat oljeekvivalenter.

Lundin borer nå Børselv-prospektet. Illustrasjon: Lundin

Newer Post
X