Bygger ut med togrensbrønnFram havbunnsramme Illustrasjon: Statoil

Bygger ut med togrensbrønn

Med bare elleve mill. fat utvinnbare oljeekvivalenter blir funnet Byrding ("Astero") i Nordsjøen satt i produksjon. Nærfeltleting gir resultater.

Oljedirektoratet har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for Byrding-funnet i Nordsjøen. Funnet ligger om lag 3,8 kilometer nord for Fram og 27 kilometer sørvest for Gjøa.
Reservoaret inneholder olje med en gasskappe i øvre jura sandstein på omtrent 3 100 meters dyp.
Funnet ble gjort i 2005 med brønn 35/11-13, og senere vurdert med brønn 35/11-14 i 2006. Utbygging av Byrding har blitt vurdert flere ganger de siste ti årene. Konseptvalg ble tatt 1. kvartal 2015 og rettighetshaverne planlegger å starte produksjon i løpet av 2. kvartal 2017.
Byrding er planlagt bygget ut med en togrensbrønn boret fra en ledig slisse på den eksisterende havbunnsrammen på Fram H-Nord. Brønnstrømmen vil føres via Fram infrastruktur til Troll C, hvor den blir delvis prosessert. Oljen vil videre bli transportert i rørledning til Mongstad, nord for Bergen, mens gassen sendes via Troll A til terminalen på Kollsnes, sør for Mongstad.
Statoil understreker viktigheten av at eksisterende infrastruktur blir utnyttet effektivt og at selskapene samarbeider om å få utviklet gode områdeløsninger. Utvikling av mindre funn mot eksisterende infrastruktur, der eierstruktur og strategier er forskjellig i de ulike utvinningstillatelsene, kan by på kommersielle utfordringer.
Les hele nyheten fra Oljedirektoratet.

X