Bygger ut ODA for 5,4 milliarderOda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp mot Ula-feltet. Deler av anlegget er gjenbruk av utstyr fra Oselvar-innretningen. Illustrasjon: Centrica

Bygger ut ODA for 5,4 milliarder

Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

Estimatene viser at det kan utvinnes 7,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (48 millioner fat) fra Oda. Investeringen for utbyggingen er beregnet til 5,4 milliarder kroner. Produksjonsstarten er planlagt til tredje kvartal 2019.
Oda er et oljefunn i blokk 8/10, sør i den norske sektoren av Nordsjøen, cirka 250 kilometer sørvest for Stavanger og øst for Ula-feltet. Vanndybden i området er 65 meter, og reservoaret ligger 2900 meter under havoverflaten. Funnet ble gjort i 2011 ved boring av brønn 8/10-4 S.

Graham Stewart, CEO of Faroe Petroleum commented:
“Oda is another outstanding example of the exploration success Faroe has had in Norway. I am very pleased to announce that the development plan for the Oda field has now been submitted, signifying an important step for Faroe’s future production growth. Following the successful Hyme development, Oda is the second Norwegian subsea tie-back development that Faroe has participated in, located in one of the Company’s core areas. Faroe is well-funded for the development with cash on hand and an undrawn reserve based lending facility available.
“Interests in the Ula and Oselvar fields, recently acquired by Faroe as part of the package of assets acquired from DONG Energy, provide further synergies and upside alongside Oda, where Faroe will benefit from enhanced recovery from gas injection in the Ula field along with tariff income and financial compensation from Oda owners as an Oselvar owner.”

Oda skal bygges ut med en havbunnsinnretning som består av en bunnramme med plass for boring og komplettering av opptil fire brønner. Det er foreløpig planlagt å bore to produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn.
Undervannsanlegget på Oda knyttes opp mot Ula-feltet, hvor brønnstrømmen blir prosessert og målt. Både produsert gass og vann fra Oda skal brukes til injeksjon på Ula for å øke produksjonen fra dette feltet. Oljen fra Oda skal transporteres via Ekofisk til Teesside-terminalen i Storbritannia.
Deler av Oselvar-feltets havbunnsanlegg og prosesseringsutstyr plassert på Ula-plattformen, blir gjenbrukt på Oda. Produksjonen på Oselvar stenges i 2017 eller 2018.
«Det er bra at rettighetshaverne i Oda gjennom godt samarbeid, har valgt en utbyggingsløsning som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av infrastruktur i området og ledig prosesskapasitet på Ula,» sier Tove Francke, underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen sør.
«Gassen som produseres på Oda, gir en positiv effekt for oljeutvinningen på Ula, og både Oda, Oselvar og samfunnet er tjent med gjenbruk av eksisterende utstyr,» sier Francke.

PL 405
Centrica Resources (operatør): 40%
Suncor Energy: 30%
Faroe Petroleum: 15%
Tullow Oil: 15% (AkerBP overtar andelen til Tullow)

Oda er et norrønt kvinnenavn og betydningen av feltnavnet er rikdom eller eiendom.
Oljedirektoratets pressemelding
Faroes pressemelding

X