Byrding er i gangUtbygging av byrding Illustrasjon: © Statoil ASA

Byrding er i gang

Det Statoil-opererte feltet Byrding nord for Troll-feltet i Nordsjøen begynte å produsere 15. juli.

Byrding er et olje- og gassfelt som ligger i blokk 35/11. Feltet er bygd ut med en togrensbrønn boret fra en ledig slisse på den eksisterende havbunnsrammen på Fram H-Nord.
Brønnstrømmen føres via Fram infrastruktur til Troll C. Estimert utvinnbare ressurser er om lag 1,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
«Det er svært positivt at Byrding nå er bygd ut og satt i produksjon. Det bidrar til å skape verdier både for samfunnet og rettighetshaverne,» sier Arvid Østhus, underdirektør for nordlige Nordsjøen i Oljedirektoratet.
Han understreker videre viktigheten av at eksisterende infrastruktur her blir utnyttet effektivt og at selskapene har samarbeidet godt for å få utviklet en god løsning.
Byrding-feltet ligger innenfor utvinningstillatelse 090 B.

X