Som følge av transaksjonen har Statoils operatørandel i Byrding (PL090B) økt fra 45 prosent til 70 prosent.
Byrding er et olje- og gassfunn som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nær Troll-/Fram-området, som utgjør et kjerneområde for Norges olje- og gassproduksjon.
Produksjonen fra feltet skal etter planen starte i tredje kvartal 2017.
Pressemelding