Cegal og Blueback Reservoir fusjonerer

Cegal og Blueback Reservoir fusjonerer

Cegal og Blueback Reservoir slår seg sammen og danner en global partner innen innovative, petrotekniske løsninger til olje- og gassindustrien.

Selskapene undertegnet i forrige uke en fusjonsavtale som innebærer at de vil samordne sin virksomhet, utvikle felles løsninger og få felles eierstruktur, der private equity-fondet Norvestor er majoritetsaksjonær.

Rasjonale bak fusjonen er kundenes behov for effektive arbeidsprosesser, og deres ønske om partnere med forståelse for det petrotekniske fagområdet. Kombinasjonen av Cegal og Blueback Reservoir bidrar til å møte disse behovene gjennom sin unike kompetanse innenfor olje- og gassvirksomhet, programvareutvikling, effektiv lagring, applikasjonsdrift, samt cloud-infrastruktur.

«Fusjonen med Cegal representerer en milepæl for Blueback Reservoir, og vi ser frem til å sammen skape en unik samarbeidspartner for våre kunder,» sier Pål Hovdenak, administrerende direktør for Blueback Reservoir.

Det kombinerte selskapet økte omsetningen med tilsammen 50% i 2013, og estimerer 550 MNOK i omsetning for inneværende år, noe som tilsvarer en økning på ca 25 prosent. Etter fusjonen vil selskapet passere 300 ansatte fordelt på kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo, London, Houston, Calgary og Dubai. Begge selskapene har hver for seg levert sterk vekst gjennom å fokusere på bedriftskultur og lønnsomhet for kunden gjennom unike løsninger. Sammen vil Cegal og Blueback komplementere hverandre og skape synergier som vil være til det beste for kunden.

«Vi har som mål å nå en omsetning på 1 milliard kroner i 2016. For å nå dette må vi fortsette den gode trenden med sterk organisk vekst kombinert med oppkjøpsaktivitet nasjonalt og internasjonalt,» sier Svein Torgersen, administrerende direktør i Cegal og ny konsernsjef.

«Med Blueback Reservoir sin kompetanse og tilstedeværelse i sentrale oljebyer vil vi ta et stort steg mot vår målsetning om å bli en global aktør, som dekker våre kunders forretningsmessige behov,» sier Henning Vold, styreleder i det fusjonerte selskapet, og partner i Norvestor.

Selskapene har blitt godt kjent gjennom prosessen, og deler grunnleggende verdier. Dette gir et godt fundament for å lykkes sammen. De mulighetene fusjonen representerer vil sammen med verdigrunnlag sikre at selskapet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver.

«Grunntanken er at vi utvikler talenter innen ledelse og de tekniske disiplinene. Våre ansatte skal bli sett, hørt og verdsatt, og få mulighet til å gjøre de jobbene de er gode til,» avslutter Frank Garneng, viseadministrerende direktør i Cegal.

X