CO2-lagring – ett skritt videreI september leverete prosjektet Northern Lights sin søknad om å få injisere og lagre CO2 i undergrunnen på norsk sokkel. Fra venstre Diego Alejandro Vazquez Anzola (Shell) Laurence Pinturier (Total), Per Gunnar Stavland (Equinor), Eva Halland (OD) og Wenche Tjelta Johansen. (Foto: Arne Bjørøen)

CO2-lagring – ett skritt videre

Northern Lights har søkt om å få injisere og lagre CO2 på norsk sokkel. Tildeling av lisens kan skje allerede i år.

Fredag leverte Equinor sammen med partnerne Shell og Total søknad om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av karbondioksid (CO2).

Deponeringen er tenkt foregå i et område sørvest for Trollfeltet.

Det er aller første gang myndighetene har lyst ut en konsesjonsrunde for injeksjon og lagring av CO2.

Equinor og partnerne i prosjektet Northern Lights var eneste søker da fristen gikk ut klokka 12 fredag.

– Vi ser fram til den videre dialogen med Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet om dette utover høsten, sier Per Gunnar Stavland, myndighetskontakt i Northern Lights.

Myndighetene lyste ut det aktuelle arealet 5. juli. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) sa da at utlysningen er en konkret oppfølging av regjeringens ambisjon for fullskala CO2-håndtering i Norge, og en viktig del av arbeidet med lagringsdelen.

Ambisjonen er å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv, jf. Prop. 85 S (2017-2018).

Utnyttelsestillatelsens konkrete geografiske omfang, beliggenhet, varighet, eventuelle arbeidsforpliktelse og spesifikke vilkår for øvrig fastsettes på tildelingstidspunktet, og departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende: a) Området for tillatelsen. b) Varighet av utnyttelsestillatelsen, og frist for fremleggelse av plan for utbygging og drift (PUD). c) Vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

– Oljedirektoratet vil på tilsvarende måte som ved tildeling av utvinningstillatelser evaluere det geofaglige arbeidet og gi råd til departementet i forkant av en tildeling, sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

– Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne frem en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Tildeling av en utnyttelsestillatelse er en nødvendig forutsetning for selskapenes arbeid med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et norsk CO₂-lager knyttet til fullskala CO₂-håndtering mer i detalj. Samtidig kan man få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning.

Etter behandling av søknaden tar departementet sikte på tildeling av en utnyttelsestillatelse i løpet av 2018.

Newer Post
Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Henning A 2 år ago

  Som å kaste vann på gåsa. CO2 er ikke en gift men den viktigste gassen for all plantevekst på kloden. Har den siste hjernecellen tatt kvelden hos politikkere og de politisk korrekte oljeselskapene? Norge, Frankrike og Canada fremstår som de klart dummeste menneskene på planete.

 • comment-avatar
  Otto Støver 2 år ago

  Jeg forstår det ikke! Hvorfor skal vi hente ut co2 fra atmosfæren?
  Jordens overflate består av 70% hav, og mesteparten av jordens co2 er i havet. Visstnok ca 98%. Gassene i havet følger Henry lov og er i balanse på dagens nivå. Hvis man fjerner noe av luftens co2 så fyller bare havet etter, gjør det ikke? Så med mindre man kan hindre havet i å tilføre co2 til atmosfæren så er hele prosjektet totalt unødvendig.

 • X