DEA utvider porteføljenDEA-ansatt foran LNG-prosesseringsanlegget på Melkøya Foto: Rolf Estensen

DEA utvider porteføljen

DEA øker eierandelene i syv lisenser i Njord-området i Norskehavet, inkludert 20 prosent økt andel i Njord-feltet. Selger er Engie E&P Norge AS.

Avtalen gir DEA økte ressurser og reserver i størrelsesorden 45 millioner fat oljeekvivalenter til en fordelaktig pris.
– Vi har ambisiøse planer om å vokse videre på norsk sokkel, gjerne som operatør, forteller Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA Norge til enerWE. Derfor vil vi fortsette å lete etter attraktive oppkjøpsmuligheter, samtidig som vi vil fortsette letevirksomheten. Selv i en tid med lav oljepris, mener vi at det er store muligheter for videre vekst i Norge.
– Gjennom oppkjøpet etablerer vi oss som en av de største aktørene i Njord-området og bekrefter vårt mål om å vokse i Norge, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.
Avtalen med Engie Norge AS inkluderer: 20% i Njord-feltet (PL 107 og PL 132), 10% i Hyme-feltet (PL 348), 10% i Snilehorn-funnet (PL 348B), 15% i Noatun-funnet (PL 107B og PL 107D) og 20% i Nord-flanke-funnet (PL 107C).
Norskehavet og Njord-området er et av kjerneområdene til DEA på norsk sokkel, og å øke interessen i disse syv lisensene er viktig for selskapets videre satsing i Norge. DEA er i tillegg i gang med Dvalin-utbyggingen nord for Njord og partner i Skarv-feltet.
– Disse nye andelene styrker porteføljen vår i Norge, og er nok en milepæl i strategien vår om videre vekst – både gjennom oppkjøp og leting, sier Thomas Rappuhn, CEO i DEA Group.
I tillegg til selskapets egen Dvalin-ubygging, deltar DEA blant annet i Snorre Future-prosjektet, Snadd-utbyggingen og Njord Future. Samtidig vil selskapet delta i flere letebrønner de kommende årene.
Avtalen mellom DEA Norge AS og Engie E&P Norge AS vil tre i kraft 1. januar 2017. Kjøpet forutsetter myndighetsgodkjennelse.

DEA’s andeler i lisensene vil være:
– PL 107 og PL 132 (Njord): 50 %
– PL 348 (Hyme): 27,5%
– PL 348B (Snilehorn): 27,5%
– PL 107B og PL 107D (Noatun): 45%
– PL 107C (Njord Nordflanke): 50%

Saken er opprinnelig publisert hos enerWe.no

X