Det avgjørende veivalget

"Behovet for olje vil falle. Men produksjonen fra eksisterende felt vil falle enda raskere."

 

Har Norge en framtid som olje- og gassnasjon? Trenger verden norsk olje?

Før du svarer, tenk over dette: «I et tograders scenario må verden – hvert eneste år fram til 2040 – finne og utvinne mer ny olje olje og gass enn hele den årlige produksjonen vi har i Norge».
Spørsmålet vil bli grundig disktuert den 28. februar i Stavanger. Sett av tid til lunsj og deler av ettermiddagen.

X