Det store bildet Det store bildet er et initiativ fra Norsk olje og gass. Foto: Halfdan Carstens

Det store bildet

Unge ansatte i oljebransjen jobber nå systematisk for å opplyse ungdommen om at Norge trenger oljeindustrien.

Basert på et initiativ fra Norsk olje og gass reiser om lag 30 unge oljearbeidere Norge rundt med et usedvanlig viktig budskap: Vi trenger oljeindustrien.

Bakgrunnen for inititativet er selvsagt at motstanden mot norsk oljeindustri er voksende i befolkningen. Det gjelder hele  befolkningen sett under ett, men verre er det at det i enda sterkere grad gjelder de som er under 30 år.

I foredraget «A sunset industry or an exciting platform for change» fortalte 4 representanger fra «Det store  bildet» om det arbdeidet som nå gjøres  av den generasjonen som er i ferd med å «overta» leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. De understreket behovet for informasjon og kunnskap for å motvirke negativismen som er i ferd med å bre seg i samfunnet, og spesielt blant ungdommen.

– En spørreundersøkelse viser at støtten til industrien i befolkningen har sunket fra 84 til 74 prosent gjennom fire år, mens støtten blant de under 30 har sunket fra 70 til 56 prosent i samme periode. Nesten halvparten av de yngste er altså i mot at Norge driver leting og produksjon av olje og gass, sa Petter Øydegaard (Repsol), Tone Hetland Hansen (Spirit Energy), Morten Mjaaseth Meldahl (Equinor) og Kaja Kløcker (ConocoPhillips), da de presenterte prosjektet «Det store bildet» på konferansen «Fifty years since the first commercial discovery on the NCS» i Stavanger i går.

De tar jobben på alvor.

– Hovedbeskjeden til arbeidsgiverne våre er at industrien må være mye mer synlig.

De presiserte også at industrien må møte de unge på deres premisser. Poenget ble understøttet av et bilde av fem voksne mannfolk med dress og slips som fronter oljeselskapene, mens ungdommen ser på seg selv på en helt annen måte, de viser seg helst frem med forskjellige aktiviteter som reflekterer deres utenomfaglige interesser.

 

 

 

X