Dobler oljereserveneSigrun-funnet ligger tett opp mot Gudrun-feltet og vest for Johan Sverdrup-feltet.

Dobler oljereservene

En avgrensningsbrønn på 15/3-4 (Sigrun) har økt de potensielle reservene betydelig, og operatøren vurderer å knytte funnet opp til Gudrun-feltet.

Hensikten med brønn 16/3-11 var å avgrense 15/3-4- (Sigrun) i tre reservoarsoner i midtre jura (Huginformasjonen).

Funnet ble påvist i reservoarbergarter fra midtre jura i Brentgruppen i 1982.

Før brønn 15/3-11 ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 0,3 og 1,4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter (8,8 mill. fat olje).

Brønnen påtraff en om lag 35 meter total oljekolonne i Huginformasjonen, hvorav om lag 15 meter tykke sandsteinslag med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann- kontakten ble ikke påtruffet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet etter avgrensningsbrønnen er mellom 1,1 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (mellom 6,9 og 12-13 millioner fat).

Gudrun-feltet produserer olje fra sandstein av senjura alder i Draupneformasjonen, og gass fra Huginformasjonen av mellomjura alder. Reservoarene ligger på 4.000-4.760 meters dyp. Produksjonen fra Gudrun har begynt å avta. Gudrun fase II-prosjektet har som mål å øke oljeutvinningen ved å utforske nye boremål, endre dreneringsstrategien og sette i verk andre tiltak for å øke utvinningen (IOR). Det kan bli aktuelt å fase inn ressurser i nærliggende funn, blant annet 15/3-4 (Sigrun).  Kilde: norskpetroleum.no
X