Doblet reservene med IORImplementering av nyutviklet teknologi, deling av data og evnen til å se området under ett, har bidratt til at de utvinnbare reservene fra Alvheim-området er mer enn doblet. (illustrasjon: Aker BP)

Doblet reservene med IOR

Blant 3 finalister til å vinne Oljedirektoratets IOR-pris finner vi rettighetshaverne på Alvheim-feltet i Nordsjøen.

«Rettighetshaverne på Alvheim-feltet har vært villige til å ta risiko for å finne og produsere mer olje i området.
Implementering av nyutviklet teknologi, deling av data og evnen til å se området under ett, har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mer enn doblet,» heter det i begrunnelsen som Oljedirektoratet har lagt ut.

IOR-prisen gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning.

Aker BP (operatør med 65 prosents andel), Conoco Phillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent) har vært tidlig ute med å implementere nyutviklet teknologi, de tre selskapene gjør områdevurderinger og de deler erfaringer og data. Med økte reserver som resultat, så tyder det på en godt integrert arbeidskultur på tvers av fagområdene i de tre selskapene.

Alvheim-feltet startet produksjonen i 2008.

Omfattende datainnsamling har ledet til identifisering, modning og boring av nye brønnmål – uavbrutt siden oppstarten.
I tillegg har et leteprogram nær feltet resultert i funn og utvikling av en rekke nye funn.
Disse har blitt bygget ut, samt at funn også utenfor feltområdet har blitt knyttet opp til Alvheim. Eksempler på dette er Vilje, Volund, Bøyla og Skogul.
Dette har bidratt til at reservene i Alvheim-området er mer enn doblet sammenlignet med det som ble beskrevet i godkjent Plan for utbygging og drift i 2004.

  • boring av pilotforsøkshull
  • boring av flergrensbrønner
  • utstrakt bruk av olje- og vannsporing (tracere)
  • 4D-seismikk
  • innstrømningskontrollventiler (ICD,) og
  • autonome innstrømningskontrollventiler (AICD) i brønnene

er noen av teknologiene som har gjort det mulig å optimalisere produksjonen fra Alvheim og alle tilknytningene med reservoarer som består mye av relativt tynne oljekolonner.
De gode erfaringene med bruk av avanserte kompletteringsløsninger (nevnte innstrømningskontrollventiler) for å redusere gassproduksjon og dermed øke oljeproduksjonen, har ført til et forskningsprosjekt og en plan om installering av en videreutviklet løsning – AICV – som stenger for uønsket vann- eller gassproduksjon.

Vinneren av IOR-prisen 2018 blir annonsert under et større arrangement på ONS i Stavanger i 28. august. ONS arrangeres 27.-30. august. De 2 andre kandidatene er Resman og professor Svein Magne Skjæveland.

 

X