Drevet av teknologi

Drevet av teknologi

«Oil is found in the minds of men». Så enkelt kan det sies. Den amerikanske petroleumsgeologen Wallace Pratt (1885-1981) er mannen bak de bevingede ordene.

Leder GEO 05/2014

Han hadde helt sikkert mye rett i utsagnet. For han hadde suksess på en tid da geologene hadde lite data. De måtte derfor stole på «sin sjette sans». Den sansen dreide seg om geologisk forståelse. Uten avansert geofysikk, måtte de bruke desto mer tid på å tenke og filosofere. Bygge gode geologiske modeller. Basert på feltarbeid og et minimum av geofysiske data.

Olje og gass blir fortsatt funnet med basis i god undergrunnsforståelse. Tiden for å tenke store tanker er langt fra over. Det har vi også erfart på norsk sokkel. GEO har tidligere formidlet historien om Luno, senere Edvard Grieg, der ett oljeselskap tenkte annerledes enn alle de andre (GEO 06/2007; «Midt i smørøyet»). Belønningen var et funn som kommer i produksjon neste år. Deretter fulgte funnet av olje i det som nå heter Johan Sverdrup. Ingen hadde tidligere sett denne muligheten på de seismiske dataene gjennom de 40 årene det hadde blitt lett etter olje og gass på norsk sokkel. Geologiske resonnementer lå til grunn.

Med årene har puslespillet som oljegeologene legger blitt vanskeligere. Det har blitt mer tidkrevende. Men de geologiske prinsippene er i all hovedsak uendret. Olje er fortsatt lettere enn vann. Forskjellen fra «tidligere tider» er at dagens geologer har betydelig mer – og ikke minst bedre – data.

Det har skjedd en formidabel utvikling. De geofysiske metodene blitt kraftig forbedret de siste tiårene. Og det har blitt flere. Det er dette vi griper tak i når vi arrangerer halvdagsseminaret med tittelen «Technology driven exploration» (www.hydrocarbonhabitats.no).

Det er på tide å trekke frem hvordan den teknologiske utviklingen har påvirket – og vil påvirke – letingen etter olje og gass. Ikke bare på norsk sokkel, men over hele verden. For, som vi har sett, teknologi utviklet her i landet, med basis i det store laboratoriet som norsk sokkel utgjør, har en tendens til å bli eksportert til andre land og andre verdensdeler.

Teknologien er til god hjelp. Men vi trenger fortsatt dyktige geologer som kan ta i bruk både kunnskap og erfaring. Teknologien vil aldri erstatte menneskelig kreativitet og intelligens. Men den vil redusere letekostnadene fordi det vil bli boret færre tørre brønner, og – ikke minst – bidra til nye, overraskende funn.

X