Drill or drop?For alle dem som tror på bruk av EM-data i de-risking av prospekter er dette et lysende (!) eksempel på en klar og sterk anomali. Med mindre geologene klarer å redusere volumene til å være ikke-kommersielle, gir det ikke høye odds å satse pengene på at det vil gli gjort et funn i trias sandsteiner. Illustrasjon: EMGS/TGS

Drill or drop?

Klare EM-anomalier er typisk for funn i Barentshavet. Her er en kandidat for selskaper som er interessert i å delta i 24. runde.

Trias er ut. Den tørre brønnen på Korpfjell, som boret inn i både Snadd- og Kobbeformasjonene, var dødskysset.
Eller kanskje ikke?
Denne sterke, klart avgrensete EM-anomalien i lag av trias alder antyder i alle fall at en forkastningsblokk i Hoop-området kan inneholde resistive lag, kanskje til og med hydrokarboner, og selv om EM-data ikke skiller mellom olje og gass, er det lov å håpe på olje. For det er ikke lange avstanden til Wisting-funnet.

Det er heller ikke langt til Gemini Nord-funnet hvor Statoil fant gass i Støformasjonen (sandstein med god reservoarkvalitet av jura alder), samt olje i Snaddformasjonen (sandstein med dårlig reservoarkvalitet av trias alder).
Prospektet vist ovenfor ser ut til å ha en mye sterkere EM-anomali i trias lag enn i prospektet Gemini Nord. Til tross for at trias ofte har vært skuffende med tanke på reservoarkvalitet, har gode sander blitt påvist i tørre brønner som Bjaaland (7324/8-2​) og Kvalross/Kvaltann (7224/2-1).

X