Elendig første halvår

Det ble nesten ikke funnet olje og gass på norsk sokkel i første halvår. Seks funn av olje, gass og kondensat ga svært lav ressursvekst.

Første halvår 2016 var særdeles dårlig mht. nye funn. I følge Oljedirektoratet ble det kun gjort 6 nye funn av olje, gass og gass/kondensat. Ressurstilveksten var kun i størrelsesorden 15-40 millioner fat oljeekvivalenter.
Totalt 14 undersøkelsesbrønner ble avsluttet i perioden.  3 av undersøkelsesbrønnene blir klassifisert som oljefunn, 2 av dem som gassfunn og 1 som gass/kondensat. Utvinnbare ressurser i det største funnet er anslått til mellom 6 og 19 millioner fat oljeekvivalenter.
Den beste nyheten så langt i år er at Faroe Petroleums funn i blokk 31/7 sør for Brage. For noen får dager siden ble det kjent at Brasse har påvist mer oje enn hva alle de andre brønnene har påvist på norsk sokkel i år.
Manglende suksess på norsk sokkel blir et tema på konferansen NCS Prospects – The Exploration Strategy Conference 2016 – i Stavanger 1.-2. november i år.
Blant foredragsholderne:
Gro Haatvedt, Det norske
Jez Averty, Statoil
Kirsti Veggeland, Oljedirektoratet
Andrew Armour, Origo
Arne Westeng, Bayerngas

X