Elendige resultaterEM and seismic Skrugard discovery in the Barents Sea. Electrical resistivity (from 2.5D inversion) added over GeoStreamer data shot over Skrugard discovery in the Barents Sea. Red shows areas with increased resistivity. Illustration: PGS

Elendige resultater

Av 8 fullførte undersøkelsesbrønner i Barentshavet i år har det blitt gjort 5 funn: Filicudi, Blåmann, Kayak, Gemini Nord og Korpfjell.
Men per i dag vil kanskje bare 2 eller 3 være kommersielle. Årsaken er at volumene er svært små. Bare Filicudi og Kayak har et potensial på mer enn 50 millioner utvinnbare oljeekvivalenter.
Totalt har det i beste fall blitt påvist mindre enn 200 millioner fat o.e. kommersielle mengder  med utvinnbar olje og gass.
Den største skuffelsen var Korpfjell hvor det kun ble funnet gass som operatøren ikke regner som kommersiell.

Det er bare 2 måter å forklare de skuffende resultatene på:

  • det meste av oljen og gassen har lekket ut
  • geologene og geofysikerene har ikke knekket koden

Den førtse forklaringen er det lite å gjøre med. Den andre krever bedre geologer og geofysikere.
Den andre forklaringen er tema for høstens seminarer i serien Hydrocarbon Habitats den 24. oktober i Oslo og den 26. oktober i Stavanger. Se programmet her.
REGISTRERING.

X