En dårlig dag for geologer

Det er fare for at Aker BP trenger færre geovitere enn BP og Det norske trengte til sammen. Dermed står vi foran en ny runde med nedbemanning.

Fredag ble det kjent at BP og Det norske slår seg sammen til ett selskap. Aker BP vil være eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer i Det norske (30 %).
Aker BP skal ha hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, men både Stavanger- og Trondheimskontoret skal bestå, hevder ledelsen i det nye selskapet.
Det er selvsagt godt nytt, men det må likevel påregnes at den nye organisasjonen vil trenge færre geologer og geofysikere enn de to selskapene har til sammen i dag. Det betyr i klar tekst at noen vil miste jobbene sine.


“Vi vil implementere enkle prosesser i hele selskapet og skreddersy organisasjonsstrukturen med kompetanse fra begge organisasjoner. Vi forventer å realisere betydelige kostnadskutt og synergier som vil bli implementert i tett samarbeid med ansatte og leverandører,” sier adm. dir. Johnny Hersvik i en pressemelding.
«Kostnadskutt» og «synergier» er ensbetydende med reduksjoner i staben. Det vil overraske mange om ikke dette også innbefatter geovitere.
Det nye selskapet vil også jobbe aktivt for å øke reservene gjennom oppkjøp, og ser for seg at produksjonen skal fordobles i løpet av seks-sju år. Det betyr enda færre selskaper på norsk sokkel, og enda færre jobber.
Svaret får vi i løpet av noen få måneder.
Aker BP vil bestå av en portefølje av 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel, der 46 er operatørskap. Erfaringen tilsier at porteføljen må strømlinjeformes. Derfor vil det med all sannsynlighet åpnes en mengde muligheter for interessante transaksjoner i tiden fremover.
Det sammenslåtte selskapet vil anslagsvis ha 723 millioner fat P50-reserver, med en samlet 2015-produksjon på rundt 122 000 fat per dag. Det norske og BP hadde ved slutten av 2015 til sammen rundt 1 400 ansatte.

X