En framtid med olje og gass

Halvparten (45 %) er produsert. Halvparten gjenstår å produsere. Gitt at vi finner så mye som Oljedirektoratet tror.

Oljedirektoratets siste beregninger viser at de totale olje- og gassressursene på norsk sokkel utgjør 15,6 mrd. m3 o.e., eller 98 mrd. fat o.e, gitt at vi finner mye olje og gass de nærmeste årene. Nesten 100 mrd. fat o.e. er omtrent like mye hydrokaboner som det er i verdens største oljefelt (Ghawar i Saudi Arabia).
Dette er en økning på 1,3 mrd m3 o.e. (8 mrd fat) siden i fjor, og tilskrives at Barentshavet nordøst nå er innlemmet i ressursregnskapet. Til sammenligning har det blitt produsert 5 mrd. fat o.e. fra Statfjord-feltet.
Dette betyr at det gjenstår å produsere 8,5 mrd m3 o.e. (53 mrd fat). Av dette er om lag halvparten allerede påvist (4,5 mrd m3/28 mrd fat), mens det gjenstår å finne omtrent de samme mengdene (4 mrd m3/25 mrd fat). Det siste er imidlertid et estimat basert på en rekke antakelser og enda flere usikkerheter.
Det er verdt å merke seg at Oljedirektoratet tror at mer enn 60 prosent av de gjenværende ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet (inkludert Barentshavet nordøst).
Da er det viktig at det norske letemiljøet i samarbeid med myndighetene finner den rette strategien for å påvise det som ikke er funnet.

X