En fremtid med oljeTeamet som presenterte rapporten denne uka. De presiserte alle at rapporten er et produkt fra et betydelig antall medarbeidere i Oljedirektoratet. Fra venstre: Abril Ramirez, Espen Simonstad, Rune Mattingsdal, Sissel Eriksen og Lars Jensen. Foto: Halfdan Carstens

En fremtid med olje

Det er veldig langt mot nord. Usikkerheten er stor. Men troen er der.

Oljedirektoratet har nylig kommet med et optimistisk estimat for de uoppdagede ressursene lengst nordøst i Barentshavet. Området er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.
Ressursene i området er anslått til nærmere 9 milliarder fat oljeekvivalenter. Som slettes ikke er til å kimse av. Det tilsvarer nesten 2 Statfjord-felt, og er – i hht. Oljedirektoratet – like mye som 14 Johan Castberg-felt, og mer enn fem ganger Snøhvit-feltet. Det er likevel betydelig mindre enn hva som finnes i Nordsjøen, der de totale ressursene (produsert, reserver, felt, funn, uoppdagede) er hele 33 milliarder fat – 4 til 5 ganger så mye. Sammenligningen er relevant fordi de 2 områdene er omtrent like store (ca. 170 000 km2).
På den positive siden hører det også med at Oljedirektoratet tror det er mer olje enn gass.

«Vi kan slå fast at den aller viktigste forutsetningen for å finne olje og/eller gass er til stede langt nord i Barentshavet
Snorre Olaussen
Professor i arktisk geologi ved UNIS

«Tallet er naturligvis usikkert. Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere,» sier oljedirektør Bente Nyland. Det siste liker vi godt, for Oljedirektoratet er kjent for sine nøkterne vurderinger.

Kart på perm og karbon nivå med de viktigste strukturelementene
© Oljedirektoratet

Statoil inngikk i 2012 en strategisk allianse med Rosneft om leting etter olje og gass lengst nord i Barentshavet – Perseevsky – som grenser til det området som Oljedirektoratet har evaluert (GEO 04/2012). Rett i sør inngikk Eni en lignende avtale med Rosneft.

GEO 04/2012: «Mye godt nytt for Statoil»

Barentshavet nord – rapporten er tilgjengelig

X