En ungdom i sin beste alder

En ungdom i sin beste alder

Oljeindustriens unike forum for bred nettverksbygging og nyttig kunnskapsdeling har fylt 20 år.

Jens Stoltenberg var der. Den gangen han var olje- og energiminister. Det sier alt om hvilken betydning norske myndigheter la i et formalisert samarbeid med oljeselskapene da den formelle oppstarten fant sted høsten 1995.
– Vi startet opp med 13 oljeselskaper, minnes Eva Halland som er sekretariatsleder for FORCE.
– I dag har vi 49 medlemmer, og i praksis betyr det at alle de prekvalifiserte oljeselskapene på norsk sokkel deltar i denne storstilte utvekslingen av erfaring som finner sted mellom myndighetene og industrien.
Det er derfor god grunn til å feire, og i i dag blir begivenheten behørig markert med et eget seminar – JOINING FORCES – der universiteter og forskningsinstitusjoner fikk anledning til å presentere sine aktiviteter for hverandre, og ikke minst for oljeselskapene og Oljedirektoratet.
– Det har vært viktig for FORCE å samarbeide med alle kompetansemiljøene Det er jo et poeng at flest mulig miljøer er med i denne dugnaden.

Eva Halland er inne i sitt femte år som sekretariatsleder for FORCE. Hun gleder seg over at interessen har økt jevnt og trutt etter «tiltredelsen», noe som nok skyldes flere seminarer, et bedre ekskursjonstilbud, mer relevans og bedre markedsføring. Det har hjulpet å brette opp ermene og skape mer blest om denne unike formen for kunnskapsoverføring. Foto: Halfdan Carstens

Eva Halland er inne i sitt femte år som sekretariatsleder for FORCE. Hun gleder seg over at interessen har økt jevnt og trutt etter «tiltredelsen», noe som nok skyldes flere seminarer, et bedre ekskursjonstilbud, mer relevans og bedre markedsføring. Det har hjulpet å brette opp ermene og skape mer blest om denne unike formen for kunnskapsoverføring.
Foto: Halfdan Carstens

Godt for norsk sokkel
Kort fortalt er FORCE et organisert samarbeid mellom myndighetene og oljeselskapene, der begge parter utveksler erfaring gjennom seminarer (over 1-2 dager), lunsjsamlinger, ekskursjoner og prosjekter, hvor det siste kan være studier i samarbeid med universitetene, f.eks. innen kompetanseøkning, eller master- og PhD-oppgaver.
– De siste tre årene har vi opplevd en økende interesse for samarbeidsforumet, med flere utsolgte seminarer og lange ventelister, forteller Halland.
Alle medlemmenes ansatte kan fritt delta på seminarer og ekskursjoner, og det samme kan andre enkeltpersoner som er interessert, men da til en litt høyere pris.
– Motivasjonen bak FORCE er å bygge nettverk og dele kunnskap, sier Halland som sammen med sekretariatet i OD har sørget for at alt går som smurt.
– Vi tror dette forumet er ganske unikt i oljeverdenen, og vi opplever at utlendinger sperrer opp øynene når de får høre om hva vi holder på med. Oljeselskapene er jo beryktet for sitt hemmelighold.
FORCE er organisert med en styringskomite som møtes én gang i året, og med to tekniske komiteer, hver med 8 medlemmer. Den ene komiteen har «improved exploration» som sitt mandat, den andre «increased recovery». Under disse er det så 5 nettverksgrupper, 3 innen leting (sedimentologi og stratigrafi, strukturgeologi, og geofysiske metoder) og 2 innen utvinning (modne felt og forbedret eor-kompetanse), og det er disse gruppene som tar initiativ til seminarer og aktiviteter.
Dekker et behov
FORCE er 20 år ung. Forut for oppstarten i 1995 hadde det imidlertid vært flere samarbeidsprosjekter mellom myndighetene og oljeselskapene, innenfor for eksempel leting, analogstudier og økt utvinning, men etter hvert utkrystalliserte det seg et behov for å dra de forskjellige initiativene inn i organiserte former. FORCE ble lansert.
– Den brede interessen blant oljeselskapene viser at vi dekker et sterkt behov for nettverksbygging og kunnskapsdeling, avslutter Eva Halland.

«Deling av kunnskap gagner alle
FORCE
X