Enda 40+ år med gassEquinors skisse av utbyggingsløsningen for Troll fase tre.

Enda 40+ år med gass

Operatøren forventer at produksjonen på Troll-feltet fortsetter til rundt 2060.

Operatør Equinor og partnerne har levert endret Plan for utbygging og drift (PUD) for et tredje utbyggingstrinn av Troll-feltet i Nordsjøen. Ved å gjøre mer enn to milliarder fat o.e. tilgjengelig kan feltet få en total levetid på 60-70 år. Så langt har det produsert i 23 år.
Troll består av en stor gasskappe med en relativt tynn underliggende oljesone. Feltet  inneholder gass og olje i tre skrå forkastningsblokker. Disse er Troll øst, Troll vest gassprovins og Troll vest oljeprovins, skriver Oljedirektoratet i en pressmelding.

8% of EU’s gas consumption

«The third of the Troll development realises 2.2 billion barrels of oil equivalent, it has a break-even of less than USD 10 per barrel,» skriver Statoil i sin pressemelding, og legger til at «The Troll oil and gas field is in a class by itself globally.»
“The further development of Troll will also strengthen Norway’s ability to supply Europe with gas. The gas from Troll will ensure reliable, profitable and carbon-efficient gas supply equivalent to the consumption of 50 million households in Europe for 30 years in the future,” says Gunnar Nakken, Equinor’s senior vice president for Operations West.
The annual export volume from Troll is estimated to 8 % of EU’s gas consumption.

Utbygging i 3 faser

Utbyggingen av Troll består av tre faser.

  • Den første var gassproduksjonen fra Troll øst (godkjent i 1986 og oppdatert i 1990).
  • Den andre oljeproduksjonen fra Troll vest-provinsene (godkjent første gang i 1992 og senere er flere tillegg og endringer godkjent).
  • Og den tredje fasen – som det nå er levert inn endret PUD for – omfatter gasskappen i Troll vest. Planlagt produksjonsstart er i første halvår 2021.

Mer enn halvparten igjen

Etter cirka 23 års produksjon har Troll levert rundt 5,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (olje og gass tilsvarende 33 milliarder fat). Gjenværende reserver er beregnet til cirka seks milliarder kubikkmeter (38 milliarder fat o.e). Det tilsvarer de utvinnbare olje- og gammengdene i nesten 8 Statfjord-felt.

Det meste av oljen i Troll-feltet har blitt produsert fra den vestlige forkastningsblokken. Troll Vest oljeprovins hadde opprinnelig en 22-26 meter tykk oljekolonne under en liten gasskappe.

Grunt reservoar – tynn oljesone

Troll-feltet har to hovedstrukturer: Troll Øst og Troll Vest. Omtrent to tredjedeler av de utvinnbare gassreservene befinner seg i Troll Øst. Gass- og oljereservoarene i Troll Øst- og Troll Vest-strukturene består hovedsakelig av grunnmarin sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen. En del av reservoaret er også i midtre jura Fensfjordformasjonen, som ligger under Sognefjordformasjonen. Feltet består av tre relativt store, roterte forkastningsblokker. Den østlige forkastningsblokken utgjør Troll Øst. Reservoardybden på Troll Øst er 1.330 meter. Det er påvist trykkommunikasjon mellom Troll Øst og Troll Vest. Tidligere er oljekolonnen i Troll Øst kartlagt til 0-4 meter tykkelse. I 2007 påviste en brønn en oljekolonne på 6-9 meter i Fensfjordformasjonen i den nordlige delen av Troll Øst. Troll Vest oljeprovins hadde opprinnelig en 22-26 meter tykk oljekolonne under en liten gasskappe på 1.360 meters dyp. I Troll Vest gassprovins har det opprinnelig vært en oljekolonne på 12-14 meter under en gasskolonne på inntil 200 meter. Oljekolonnen er nå redusert til bare 2-4 meter. Like under oljekolonnen i Troll Vest er det et vesentlig volum restolje. Det er gjort et mindre oljefunn i Brentgruppen av mellomjura alder, under hovedreservoaret av olje.

 

X