Enda en stor skuffelseGjøkåsen-prospektet ligger på Signalhorndomen i Barentshavet sørøst

Enda en stor skuffelse

Equinor boret tørt på prospektet Gjøkåsen Deep i den sørøstlige delen av Barentshavet.

Brønnen 7132/2-2 Gjøkåsen Deep i Bartentshavet sørøst er tørr. Ingen av de to prospektene i trias sandsteiner inneholdt hydrokarboner.

Mangelen på store funn i Barentshavet reiser spørsmål om Oljedirektoratets ressursestimat for denne regionen er for høye, skriver Roald B. Færseth i en artikkel («Urealistiske forventninger«) datert én uke før dagens nyhet.

 

Akkumulerte ressurser per havområde. For Nordsjøen viser kurven ressurstilvekst for perioden 1966-2018. For Norskehavet og Barentshavet perioden 1980-2018. Søylene til høyre viser ressurser som er funnet i mørke farger. Legg merke til at ressursvekstkurven for Barentshavet stiger svært sakte i forhold til ressursene som Oljedirektoratet antar ligger i dette området. Illustrasjon: Oljedirektoratet

«Brønn 7132/2-2 påtraff i primære letemål 25 meter sandsteinsreservoar med moderat til god kvalitet i Snaddformasjonen (karn alder), 17 meter sandsteinsreservoar med dårlig til moderat kvalitet i Kobbeformasjonen og 26 meter sandsteinsreservoar med dårlig kvalitet i øvre Havertformasjonen. Det ble også påtruffet sandsteinsreservoar i Klappmyssformasjonen (tidligtrias alder) av 17 meter mektighet med dårlig kvalitet.

I sekundært letemål i nedre Havertformasjonen ble det påtruffet et intervall på om lag 110 meter sandsteiner av meget dårlig reservoarkvalitet. Høye målinger av formasjonsgass førte til en forlengelse av brønnen. Formålet med forlengelsen var evaluering av mulig tilstedeværelse av kildebergart og underliggende reservoarbergarter i nedre trias og øvre perm (Ørret- og Røyeformasjonen). Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i dette intervallet.»

Kilde: Oljedirektoratet

X