Eni starter produksjon på Goliat

Eni starter produksjon på Goliat

Golilat-feltet er endelig i produksjon. I løpet av 15 år skal det produseres 180 millioner fat olje med en platå-produksjon på 100 000 fat per dag.

Eni har startet produksjonen på Goliat.
Goliat-feltet, som er det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet, er utviklet med verdens største og mest avanserte sirkulære FPSO (floating production storage and offloading). Innretningen har lagringskapasitet på nesten en million fat olje og tar i bruk verdensledende teknologi for å håndtere de tekniske og miljømessige utfordringene operasjoner i Barentshavet medfører, i hht. operatøren.

Goliatfeltets geologi er tema på Hydrocarbon Habitats-seminarene i Oslo 5. april og Stavanger 7. april.

Daglig produksjon er ventet å komme opp i 100 000 fat olje per dag . Estimerte reserver er rundt 180 millioner fat olje.
Produksjonen skjer via havbunnsinstallasjoner bestående av 22 brønner (17 allerede ferdigstilte). Av disse er 12 produksjonsbrønner, 7 brønner benyttes til å reinjisere produsert vann i reservoaret og 3 brønner anvendes for gassinjeksjon. Goliat tar også i bruk nye teknologiske løsninger for å minimere miljøpåvirkning. Plattformen er delvis elektrifisert med kraftforsyning fra land gjennom verdens lengste undersjøiske kabel i sitt slag. Dette reduserer CO2-utslipp med 50 % sammenliknet med konvensjonell kraftproduksjon.
I produksjonslisens 229 er Eni operatør med 65 % andel, mens Statoil eier den resterende andelen på 35 %.

Fakta om Goliat
-Første utbygging i Barentshavet, verdens nordligste offshore oljefelt
-Kommersielt funn i 2006
-Utbyggingen vedtatt i Stortinget i 2009
-Store sysselsettingsringvirkninger i Nord Norge:
-Opp mot 1,3 milliarder kroner i leveranser fra nordnorske bedrifter
-440-460 sysselsatte i utbyggingsfasen, 80-85 % av disse i Finnmark
-Totale utbyggingskostnader på rundt 47 milliarder kroner
-Beregnet levetid: minst 15 år
-Diameter: 107 m. Vekt: ca 60 000 tonn
-Høyde fra bunn til toppen av flammetårn er 50 meter høyere enn Oslo Plaza
-Goliat plattformen er det tyngste objektet noen gang transportert som tørrlast

Les pressemeldingen i sin helhet her

X