Equinor med nytt oljefunn

Equinor med nytt oljefunn

Equinor har funnet opp mot 100 millioner fat i et multippel jura-prospekt rett nord for Troll-feltet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet 35/11-23 (Echino South) er på mellom 38 og 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, skriver Oljedirektoratet.

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura Sognefjordformasjonen.

I primært letemål traff brønnen på to hydrokarbonførende sandsteinsintervaller i Sognefjordformasjonen. Det øverste intervallet har en kombinert olje- og gasskolonne på om lag 25 meter i sandstein med varierende reservoarkvalitet fra god til svært god. Gass/olje-kontakten ble påtruffet, mens olje/vann-kontakten ikke ble påtruffet. Det andre intervallet har en oljekolonne på om lag 15 meter i sandstein med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet.

Sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura Brentgruppen og undersøke tilstedeværelse av reservoar og reservoarkvalitet i midtre jura Etive- og Osebergformasjonene.

I sekundært letemål traff brønnen på en total olje- og gasskolonne på om lag 35 meter i Ness- og Etiveformasjonene, hvorav 30 meter sandstein med moderat til meget god reservoarkvalitet. Gass/olje- og olje/vann-kontakten ble påtruffet.

Det er også indikasjoner på hydrokarboner i et fem meter tykt sandsteinslag i Vikinggruppen i øvre jura like over Brentgruppen, det vil bli undersøkt nærmere.

– Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde det fantes. Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton.

Et sidesteg (brønn 35/11-23 A) bores for å avgrense funnet i Sognefjordformasjonen.

Photographer: Ole Jørgen Bratland

 

X