Et columbi egg

En norskutviklet, web-basert plattform med data fra alle brønner på norsk sokkel reduserer tiden som brukes på datafangst betydelig. Dermed frigjøres både ressurser til dyptpløyende analyser og tolkninger.

«Datafangst: Gjerne assosiert med nervøse rykninger og angstanfall.» Det kunne vært teksten i en ordbok for oljebransjen. For slike stressreaksjoner er ikke fremmede i oppstartsfasen av et nytt prosjekt.
Forklaringen er den omfattende jobben med å skaffe til veie enorme mengder med data og importere dem inn i forskjellige tolkningsprogrammer. Til tross for at det er gjort mange ganger før – med presis de samme dataene.
– Mange har opplevd at det går med mer tid på å tilrettelegge data enn til å analysere dem, sier Ole Gunnar Tveiten, Manager Well Operations Support, i AGR.
Han har gjennom en lang karriere selv kjent problemet på kroppen. Han vet mye om de frustrasjonene som oppstår ved prosjektstart.
Rendyrket datafangst
AGRs iQxTM med de tre modulene skal avhjelpe dette problemet. Plattformen er laget for boreingeniører, geologer og petroleumsingeniører. Den inneholder data som skal forenkle datafangsten – og derfor også arbeidsdagen.
– Nå er det slutt på å kaste bort tiden på trivielle oppgaver. Vi er på vei inn i en ny æra, der tiden som går med til datafangst reduseres til et minimum, supplerer Eyvind Aker (Principal Rock Physicist) og Petter Mathisen (VP AGR Software Solutions). De er begge sterkt involvert i utviklingen av den nye plattformen. Den skal gi en betydelig enklere hverdag for ganske mange i oljeselskapenes bore- og reservoaravdelinger.
Tveiten presiserer samtidig at plattformen kun gjør det mulig å hente data, visualisere disse mot dyp eller i kart, samt at det har en rask eksportfunksjon til LAS- eller Ascii-format. Selve tolkningen må fortsatt gjøres ved hjelp av ordinære tolkningsprogrammer.
– Vi har rendyrket datafangst i den nye plattformen, påpeker Tveiten.
Det som først og fremst skiller iQxTM fra andre liknende programmer er at alle dataene er gjort lett tilgjengelige og uavhengige av filformater.
– Vi har for eksempel brukt underleverandører i Asia for å konvertere avbildede logger til reelle verdier som deretter har blitt lagt inn i databasen. All unødvendig informasjon er utelatt, kun målte verdier med referanse til dyp, tid, formasjon etc. er bevart, forklarer Mathisen.
Med oppstart i «garasjen»
Vi har hørt historien før. Noen smarte hoder ser et problem og blir oppgitt over at ingen har klart å komme opp med gode løsninger. Etter lengre tids irritasjon tar de utfordringen og setter i gang et utviklingsprosjekt som de slett ikke aner rekkevidden av. Noen brenner seg og sitter desillusjonert tilbake. Men den norske oljehistorien, også g&g-miljøet, er full av eksempler på modige gründere som har lyktes basert på en idé, hardt arbeid og et sug i markedet.
Den historien vi gjenforteller her begynte for fire-fem år siden.
– To av våre erfarne boreingeniører hadde lenge sett seg lei på at de måtte grave fram en serie med boreparametere fra eldre brønner hver eneste gang det skulle bores en ny brønn. De var ganske enkelt lei av å lete i gamle rapporter om og om igjen. Arbeidet var tidkrevende, og det var bortkastet tid. De savnet rett og slett en database hvor de enkelt kunne hente ut alle nødvendige data i alle mulige formater på et minimum av tid, forklarer Tveiten.
De to overtalte ledelsen i AGR til å starte et utviklingsprosjekt med utgangspunkt i den enorme datamengden tilhørende de mer enn 6000 brønnene som har blitt boret på norsk sokkel. Det aller meste er fritt tilgjengelig gjennom Petrobanken, men like fullt var det nødvendig å bruke tid på å lete frem dataene hver gang det var bruk for dem.
– Garasjen ble innredet, spøker Tveiten, med klar referanse til noen verdensberømte gründere.
Så ille var det ikke fatt, gode kontorfasiliteter ble gjort tilgjengelige, men helt sikkert er det at det gikk med både kveldstid og fritid for dem som var med i oppstarten.
I fjor lanserte AGR en ny funksjonalitet i iQx™ – den nye GEO-modulen – med geologer og petroleumsingeniører som brukergruppe i syne. Av hensyn til konkurransesituasjonen har selskapet vært forsiktig med å gå bredt ut før den nye plattformen har blitt testet ut på noen utvalgte brukere. Men nå er tiden inne til å snakke i store bokstaver om et produkt som har et betydelig potensial til å effektivisere datafangsten for små og store oljeselskaper.

Like raskt som et googlesøk
En liten datamaskin (med en rask internettlinje) er alt som skal til for å demonstrere produktet. Aker, bergmekaniker med spesiell interesse for trykkdata, tar opp et kart over Nordsjøen, velger én bestemt brønn og ber systemet om å få se alle brønner innen en radius av 20 km. Han kunne for så vidt like gjerne valgt et felt og fått listet alle frigitte lete- og produksjonsbrønner innenfor dette.
I denne demonstrasjonen går vi videre med 13 letebrønner.
Neste operasjon er å be om data fra disse brønnene. Og det er mye å velge mellom. Det vet alle som jobber med sokkeldata.
Formasjonstopper, alle brønndata fra elektriske logger, mudlogger som gassavlesninger, trykkmålinger og «leak off-tester» blir tilgjengelige og visualiseres geografisk med verdier, forteller Aker.
Derfor er databasen – ikke megastor – men «terrastor». I basen ligger absolutt alle data som lar seg digitalisere og representere med en verdi, samt relevante erfaringer knyttet mot lokasjon, rigg eller utstyr. I tillegg kommer selvsagt «prosa tekster» og annet som ikke lar seg representere numerisk.
– Vi kan for eksempel be om alle trykkdata i Brentgruppen i de 13 brønnene i vårt utvalg, sier Aker, og foretar et par enkle tastetrykk.
Resultatet kommer omtrent like raskt som det tar å gjøre et googlesøk. I et dertil egnet koordinatsystem finner vi trykk plottet mot dyp, og med et eget symbol for hver av de 13 brønnene. Enkelt og greit.
– Noen kan være interessert i å lære mer om forseglingskapasitet, og for dette formålet ber jeg om «leak off-tester», og kan – som du ser – plotte disse i det samme diagrammet.
Og det går fortsatt lynraskt. Dataene er nemlig funnet frem en gang for alle. Det er bare for systemet å ta dem opp. Det er slutt med å kaste bort masse tid på å lete frem data fra «alle kriker og kroker», skal vi tro utviklerne i AGR.
Data fra mer enn 6000 brønner
Utviklingen av plattformen iQxTM har tatt utgangspunkt i over 6000 lete- og produksjonsbrønnene som har blitt boret på norsk sokkel. Alle frigitte data inngår i plattformen, så mer og mer data kommer kontinuerlig inn, etter som alle brønndata frigis etter to år.
– Oljeselskapene kan i tillegg få skreddersydde løsninger der egne, ikke frigitte brønndata inngår, og hvor oppdateringene skjer daglig. De kan selvsagt også supplere med andre analysedata som er selskapets eie og på den måten skaffe seg sin egen unike database, forklarer Tveiten.
– På denne måten vil absolutt alle data som selskapet besitter være lett tilgjengelige, til enhver tid, hvor som helst og når som helst for alle som trenger det, presiserer han.
Men det stopper ikke der.
– Denne plattformen gir selskapene en mulighet til å samle data fra de geologiske provinsene de de driver leting og produksjon over landegrenser. Mange selskaper er for eksempel deltakere både på norsk og engelsk sektor. Men selv om vi opererer med en geografisk grense mellom de to landene, er det ingen geologisk grense langs midtlinjen. Ved å samle alle dataene i en felles base ligger det et potensial for å optimalisere operasjonene og gjøre bedre tolkninger.
– Like viktig er det at plattformen gjør det enklere å samarbeide på tvers av faggrensene, mellom de forskjellige avdelingene, noe som fortsatt kan være problematisk i mange selskaper. Sagt på en annen måte kan iQxTM bygge bro mellom for eksempel boreingeniørene på den ene siden og geologene på den andre siden, hevder Tveiten.
Ole Gunnar Tveiten ser også for seg betydelige forenklinger når ulike oljeselskaper bestemmer seg for å slå seg sammen, programmet ”tygger” seg gjennom enorme datamangder på svært kort tid, og oversetter til en relasjonsdatabase. Arkivskuffer og hyllemetre med rapporter er for alltid historie.
Nominert til flere priser
AGR har mottatt en mengde positive reaksjoner på produktet allerede, og at amerikanske fagfolk har sett verdien bevitnes av at iQxTM var finalist i World Oil Awards 2014/15 i kategorien ”Best Visualization and Collaboration Tool”. Plattformen var også nominert til ”ONS Innovation Award” i 2014.
– Vi setter også stor pris på kommentarer fra brukere som uttrykker at de ikke har sett noe lignende før, og at dette er noe de vil få god bruk for, sier Petter Mathisen.
Men «the proof of the pudding» er selvsagt om produktet selger, og det gjør det, med mange salg både i fjor og i år. Nå settes støtet inn på tung markedsføring både i Norge og andre land. Ikke minst i England og USA er det et stort marked, mener AGR.

X