Et rotteres Fra CGGs TopSeis survey i Barentshavet som ble påbegynt i sommer. Foto: Anne Camerer, CGG

Et rotteres

Konkurransen om de beste seismiske dataene – den beste avbildningen av undergrunnen – har blitt knallhard

Etablerte og nye selskaper introduserer jevnlig forbedret teknologi. På den ene siden har vi marin 3D «streamerseismikk» med stadig nye, inkrementelle forbedringer. På den andre siden har vi havbunnsseismikk (OBS) som nå beveger seg inn i nytt farvann fordi teknologien blir tatt i bruk i leting.

Prisforskjellen mellom de to teknologiene har alltid vært stor, og er det fortsatt, men det er mye som tyder på at forskjellen er i ferd med å minke.

I et historisk perspektiv var marin 3D-seismikk forbeholdt små områder (funn og felt), men etter hvert som prisen gikk ned er 3D blitt hyllevare også i leting. Det spennende er om OBS vil følge en lignende utvikling. I så fall kan vi se for oss en ny æra der modne områder av norsk sokkel blir gjenstand for teppelegging med kabler og/eller noder på havbunnen.

Les mer om nyvinningene innen seismikk fra PGS, CGG og AGS i siste utgave av GEO (GEO 07/2019).

X