Jura-funn fra 2012 mot produksjon Foto: Neptune Energy

Jura-funn fra 2012 mot produksjon

En ny modul installert på Gjøa-plattformen sikrer fremtidig produksjon av om lag 77 millioner fat oljeekvivalenter fra Nova-feltet i Nordsjøen.

Nova-feltet, tidligere kjent som Skarfjell (geo365.no: «På tross av vanskelige data«), er ett skritt nærmere produksjon.

Nova ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Det er ventet at feltet vil produsere om lag 77 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av dets levetid.

– Det imponerende tungløftet markerer begynnelsen på en ny epoke for Gjøa-plattformen, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge i en pressemelding.

– Nova-feltet tilfører verdifulle ressurser, forlenger plattformens levetid og øker lønnsomheten for Gjøas egen produksjon. Det at Gjøa i tillegg er elektrifisert med vannkraft fra land, gjør plattformen til det karbon-effektive knutepunktet den ble konstruert for å være, legger han til

 

Nova i Nordsjøen

Neptune og Wintershall Dea har nå installert den 740 tonn tunge modulen på Gjøa-plattformen. Nova blir bygget ut med to havbunnsrammer som kobles til Gjøa-plattformen. Gjøa vil motta produksjonsvæsker og levere injeksjonsvann og løftegass til Nova-feltet. Gjøa-plattformen står ovenfor flere utbygginger i tiden som kommer. Feltene Duva og Gjøa P1 skal også kobles opp mot Gjøa.

Reservoaret inneholder olje med gasskappe i sandstein av senjura alder i Heatherformasjonen i Vikinggruppen, og ligger på 2500 meters dyp. Reservoaret består av tre segmenter: Main, South East og East. Hovedreservoaret er i Main-segmentet og har god kvalitet

Skissen viser at Skarfjell-funnet er en kombinert strukturell/stratigrafisk felle. Den strukturelle komponenten består i en høyderygg gjennomskåret av forkastninger, mens den stratigrafiske komponenten har sammenheng med at reservoaret er erodert og overleires av yngre skifre. Legg merke til at reservoaret er av sen jura alder. De underliggende skifrene i Heatherformasjonen har gode kildebergartsegenskaper. © Wintershall

Skissen viser at Skarfjell-funnet er en kombinert strukturell/stratigrafisk felle. Den strukturelle komponenten består i en høyderygg gjennomskåret av forkastninger, mens den stratigrafiske komponenten har sammenheng med at reservoaret er erodert og overleires av yngre skifre. Legg merke til at reservoaret er av sen jura alder. De underliggende skifrene i Heatherformasjonen har gode kildebergartsegenskaper. © Wintershall

Nova er en havbunnsutbygging som knyttes opp mot Gjøa-innretningen i Nordsjøen. Illustrasjon: Wintershall

Wintershall Dea er operatør (45 prosent eierandel) for Nova. Partnere er Capricorn Norge (eid av Sval Energi, 10 prosent), ONE-Dyas Norge (10 prosent), Spirit Energy (20 prosent) og Edison Norge (15 prosent). Neptune er operatør for Gjøa (30 prosent eierandel).

X